'Amersfoort: Plan van écht anders aanpakken'

Op weg naar een kansrijk, veilig en gezond Liendert

Omschrijving

De gemeente Amersfoort wil dat alle Amersfoorters, van jongs af aan, dezelfde kansen krijgen. Ongeacht hun achtergrond of financiële situatie. Zij moeten in een veilige omgeving opgroeien en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In de stad wonen kinderen en jongeren, en hun gezinnen, met een achterstand die zij niet vanzelf kunnen inhalen. De gemeente zet zich extra voor hen in, omdat zij niet dezelfde mogelijkheden hebben als anderen.

We beginnen in de wijk Liendert. Daar is de situatie het meest urgent in vergelijking met andere wijken in Amersfoort, als het gaat over de sociaaleconomische gezondheid van de inwoners.

Inwoners, ervaringsdeskundigen en professionals uit de wijk gaan samen aan de slag:

  1. Met individuele gezinnen in Liendert onderzoeken we en werken we aan de oorzaken van problemen en gezondheidsachterstanden: De bestaande doorbraakaanpak is de basis. De regie ligt bij het gezin. Maatwerk is het uitgangspunt. Wat is in dit gezin nu echt nodig, ongeacht hoe de hulpverlening is georganiseerd? We nodigen hiervoor gezinnen uit met de hulp van onder meer ervaringsdeskundigen, Stichting Leergeld en de Voedselbank.
  2. We versterken de basis, zodat oorzaken van problemen worden voorkomen en gezinnen meer gezondheid ervaren: Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt bij kinderen en gezinnen, verzamelen we gegevens (data) op wijkniveau. Deze gegevens en het verhaal erachter, bespreken we met de gezinnen en betrokken partners. Samen formuleren we welke resultaten we willen bereiken en hoe iedereen hieraan gaat bijdragen. We bepalen dus gezamenlijk welke interventies, activiteiten en voorzieningen nodig zijn. Tegelijkertijd sluit de gemeente Amersfoort aan bij een wetenschappelijk model (het factorenmodel van het NJi en de gemeente Rotterdam). Om meer zicht te krijgen welke risico- en beschermfactoren, voor het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren, de meeste impact hebben. De gezinnen en partners kiezen samen welke inzichten ze willen meenemen.
  3. We ontdekken en leren lessen: Werkende weg leren we van betrokken gezinnen, ervaringsdeskundigen en professionals hoe wij de praktijk beter kunnen laten aansluiten op de behoeften van de gezinnen in de wijk Liendert. Wij willen bijdragen aan de oplossingen op vragen als: Hoe kunnen we de cirkel van intergenerationele overdracht doorbreken? Hoe kunnen de knelpunten in het systeem effectief worden geagendeerd en opgelost? En hoe kunnen belemmerende regels en werkprocessen worden aangepast?

Doel

Ons doel is dat kinderen, jongeren en hun gezinnen in Liendert gezonder, veiliger en kansrijker opgroeien en leven. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor inwoners met een lage economische status.

Benieuwd naar de andere activiteiten van Samen Kansrijk en Gezond?

Afbeeldingen

Activiteitgegevens

Organisatie

Gemeente Amersfoort

Projectleider

José Smink

Telefoonnummer

06 - 525 357 65

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO