'Gezinnen aan zet met Stichting Rumi'

Gezinnen aan zet met Stichting Rumi

Omschrijving

Stichting Rumi is in het voorjaar van 2017 ontstaan vanuit één ervaringsdeskundige als een burgerinitiatief. Rumi biedt programma’s aan waarin culturele verschillen, persoonlijke opvattingen en privéomstandigheden bespreekbaar worden. De regio Den Haag moet namelijk een plek zijn waar:

  • ouderen, jongeren en kinderen elkaar versterken in kennis en kracht;
  • Nederlanders en migranten/vluchtelingen elkaar respecteren en naar elkaar luisteren, overeenkomsten vinden en van de culturele verschillen leren;
  • gezinnen, in het bijzonder kinderen die opgroeien in armoede, weer gezien worden en mee kunnen doen;
  • informele zorg versterkt wordt door samenwerking van mantelzorgers, vrijwilligers, familie, vrienden en buurtbewoners;
  • kwetsbare gezinnen ondersteuning krijgen bij het inrichten van hun leven;
  • mensen met een beperking of chronische aandoening niet langer belet worden in hun functioneren in de samenleving.

Stichting Rumi werkt hieraan met de inzet van coaches. De stichting heeft een inloopbalie voor sociaal maatschappelijke vragen in de breedste zin van het woord en organiseert themadagen voor begrip, ondersteuning en vergroting van het maatschappelijk draagvlak. Ook helpt de stichting migranten en vluchtelingen bij het zoeken naar een baan of opleiding.

Doel

Stichting Rumi heeft meerdere doelen die gericht zijn op het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van bewoners en het bijdragen aan een veerkrachtige en inclusieve samenleving.

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van Samen Kansrijk en Gezond?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Rumi

Projectleider

Arif Gaspersz

Telefoonnummer

06 - 420 166 95

Volg ons

Facebook

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO