'Lening: Groei van Oscar Circulair'

Lening: Groei van Oscar Circulair

Omschrijving

In steden zorgt (bedrijfs)afvalinzameling voor veel overlastgevende vervoersbewegingen en worden nog veel te veel grondstoffen verbrand, omdat ze niet goed gescheiden worden ingezameld. Oscar Circulair zamelt met haar unieke model emissievrij en fijnmazig afval en grondstoffen in, tot wel twintig verschillende stromen. Hiermee werkt Oscar aan een revolutie in de (bedrijfs)afvalmarkt.

Dat kan volgens Oscar alleen door sociale impact te creëren. Daarom werken ze met veel verschillende mensen. Een deel van hen heeft een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Door de gebiedsgerichte aanpak draagt Oscar Circulair bij aan een gezondere, socialere en veiligere leefomgeving in steden.

De samenwerking met Impact door Groei betekent dat Oscar Circulair kansen kan verzilveren die direct leiden tot meer impact, in meer steden, voor meer mensen. Momenteel is Oscar Circulair actief in Rotterdam en Amsterdam. Vanaf 2024 breidt de onderneming uit naar Den Haag en Utrecht.

Doel

Oscar Circulair maakt steden afvalvrij mét sociale impact! Met het partnerschap en groeikapitaal van Impact door Groei kan Oscar Circulair verder bouwen aan de circulaire en sociale stad.

Benieuwd naar de andere activiteiten van Impact door Groei?

Afbeeldingen

Activiteitgegevens

Organisatie

Oscar Circulair

Telefoonnummer

085 - 401 26 17

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO