'Alphen aan den Rijn: Gezinnen gezond en financieel fit'

Verkleinen van gezondheidsverschillen en vergroten van financiële bestaanszekerheid

Omschrijving

Welzijnsorganisatie Participe wil samen met gemeente Alphen aan den Rijn de hulp aan gezinnen in risicogroepen duurzaam veranderen. Dit doet ze met integraal werken, vroegsignalering en het versterken van de sociale basis. Om zo kansengelijkheid, bestaanszekerheid, gezond leven en het welbevinden van de inwoners te verbeteren.

Jaarlijks vragen veel gezinnen om hulp. Deze gezinnen hebben vaak te maken met schulden, laaggeletterdheid of problemen rondom opvoeding, werk, sociale contacten en gezondheid. De start is in de wijk Noord, waar een relatief groot aantal gezinnen met een niet-westerse achtergrond woont en de kansenongelijkheid groot is. Dat maakt vroeg en breed signaleren cruciaal.

Uitgangspunt is: ook al passen het gezin en hun vragen niet in een standaard hokje, vanuit de visie van positieve gezondheid en bestaanszekerheid gaan we breed en domeinoverstijgend in gesprek om signalen snel op te pikken. De eigen kracht wordt versterkt door draaglastverlichting en draagkrachtversteviging:

A. Gezinnen

 1. Gezinsbegeleiding op maat versterken: zodat gezinnen uit de overleefstand komen en in een kort tijdbestek problemen zelf en samen met hun omgeving kunnen aanpakken.
 2. Intermediairs uitbreiden en verbinden: als schakel tussen de gezinnen, het systeem en de professionals.
 3. Kindgebondenregelingen-spreekuur opzetten: op een logische, laagdrempelige plek, voor ouders met financiële vragen, die vroegsignalering hard nodig hebben.

B. Integrale samenwerking

 1. Financiële regelingen koppelen: doorverwijzing en afstemming van de financiële regelingen op gemeenteniveau en koppeling aan gezinsbegeleiding.
 2. Aanpak meervoudige problematiek ‘1 Gezin, 1 Plan’ verstevigen: om nog beter en vroeger af te stemmen met partners en gemeente.
 3. Verbinding met het medisch domein versterken: door extra vroege signalering en betrokkenheid van het medische domein.

C. Data en onderzoek

 1. Opbrengst meten: een meting op resultaat en proces, om de aanpak op gezinsniveau te verbeteren en te vertalen naar lasten en kosten die we met deze preventie voorkomen.

Doel

Doel is dat in Alphen aan den Rijn gezinnen met vragen eerder worden gesignaleerd en integraal ondersteund, waarbij gezinnen zelf de regie hebben. Participe en de gemeente zetten met ‘Gezinnen gezond en financieel fit’ dus nog steviger in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van de financiële bestaanszekerheid. Gezinnen ervaren hun gezondheid daarna positiever:

 • minder stress
 • positieve veranderingen in leefstijl
 • meer participatie
 • financieel fit
 • meer vertrouwen in de toekomst

Benieuwd naar de andere activiteiten van Samen Kansrijk en Gezond?

Activiteitgegevens

Organisatie

Participe

Projectleider

Marconie Ramackers

Telefoonnummer

0172 - 427 500

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO