'Gezonde Wijkaanpak in gemeente De Fryske Marren'

Gezonde wijkaanpak in gemeente De Fryske Marren

Omschrijving

Binnen de Gezonde Wijkaanpak wordt gewerkt met drie sporen:

Spoor 1: Gezinnen in de buurt
Met spoor 1 richt gemeente De Fryske Marren zich op gezinnen in een kwetsbare situatie die vastlopen en maatwerkoplossingen nodig hebben. Samen met twee ervaringsdeskundigen gaat de gemeente met deze gezinnen in gesprek om te onderzoeken wat zij nodig hebben en welke oplossingen hiervoor beschikbaar zijn. Ook wordt de doorbraakmethode ingezet om persoonlijke en systemische problemen te doorbreken die bijvoorbeeld generatiearmoede met zich meebrengen.

Spoor 2: De buurt
Spoor 2 betreft een buurtgerichte aanpak met geselecteerde straten. De Fryske Marren verwacht door een intensieve, persoonlijke aanpak het verschil te kunnen maken. De gemeente maakt contact (via het netwerk van de opbouwwerkers, of door simpelweg aan te bellen), luistert en sluit aan bij wat er speelt in de buurt. Dit wordt vertaald naar een buurtagenda, waarna de gemeente met lokale partijen aan de slag gaat met de wensen en behoeften van de inwoners.

Spoor 3: De dorps- en wijkgerichte aanpak
Spoor 3 richt zich op de bredere scope, namelijk de wijk en/of het dorp. Hier richt De Fryske Marren zich op de belangrijke partners in de omgeving, zoals supermarkten, scholen, verenigingen en huisartsen en alle inwoners van het dorp of de wijk. De gemeente maakt hierbij gebruik van communicatiemiddelen, gezondheidsinterventies, campagnes en samenwerking in het netwerk.

Doel

De Fryske Marren wil de levensverwachting en het aantal ervaren gezonde jaren van inwoners in een kwetsbare situatie verhogen. Met de GGD, de welzijnsorganisatie, de gebiedsteams en ervaringsdeskundigen heeft de gemeente de handen ineen geslagen om hier een Gezonde Wijkaanpak voor te ontwikkelen.

In plaats van te komen met een kant-en-klaar plan gaan de samenwerkingspartners eerst met inwoners in gesprek. De vraag en behoeftes van de inwoners staan centraal.

Het gebied werkt hierbij met een brede benadering van gezondheid: Positieve Gezondheid. Het gaat over meer dan niet ziek zijn, over hoe inwoners hun eigen gezondheid ervaren en hoe zij hun eigen regie hierin kunnen versterken. De Gezonde Wijkaanpak ondersteunt daar waar het nodig is.

Benieuwd naar de andere activiteiten van Samen Kansrijk en Gezond?

Activiteitgegevens

Organisatie

Gemeente De Fryske Marren

Projectleider

Tina Talsma

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO