'Dörpsverstaarkers in Het Hogeland'

Dörpsverstaarkers in Het Hogeland

Omschrijving

Het Hogeland is de op een na grootste gemeente van Nederland, met bijna vijftig verschillende dorpen. Het driejarige programma ‘Vakland Het Hogeland’ van Gebiedscoöperatie Het Hogeland, een samenwerking van omwonenden, ondernemers, overheid en onderwijs, had als doel om alle bewoners in staat te stellen zich te ontwikkelen, met voor iedereen gratis aanbod. Meer dan drieduizend inwoners hebben hiervan gebruikgemaakt.

Maar niet iedereen werd bereikt, en dat zijn misschien wel de inwoners die de coöperatie dit het meest gunt. Daarom is ‘Circus Vakland’ ontwikkeld. Met een laagdrempelig cultureel programma voor iedereen trekt de coöperatie het gebied in. Het circus wordt gehouden in acht dorpen in Het Hogeland. Vast onderdeel is een voorstelling van Karnivoale en circus Salto en verder wordt per dorp en in samenspraak met bewoners en verenigingen het meerdaagse programma voor volwassenen en kinderen samengesteld.

Het circus wil de inwoners trekken die nog niet zijn bereikt. Om in gesprek te komen: waar liggen je talenten en wat wil je leren? En het dient als wervingskanaal voor ‘Dörpsverstaarkers’. Want met het organiseren van het circus komen de inwoners naar voren die kunnen fungeren als drijvende kracht om buurten en dorpen van binnenuit te versterken.

Doel

Gebiedscoöperatie Het Hogeland streeft naar een economie van geluk en gezondheid en een maatschappij van noaberschap, naastenliefde en solidariteit. Met het project Dörpsverstaarkers wil de coöperatie met de inwoners zelf en van binnenuit een bijdrage leveren aan brede welvaart. Anders gezegd: het lokale ecosysteem versterken op dorps- en buurtniveau, met inwoners die worden betaald voor hun werkzaamheden.

Het bereiken van alle inwoners, het bevorderen van gezondheid, het bestrijden van isolement, jongeren betrekken bij hun omgeving, het bevorderen van vrijwilligerswerk, het stimuleren van mantelzorg, ouderen laten deelnemen aan activiteiten, het ondersteunen of organiseren van zorg… Om dit alles te realiseren is het nodig om in elk dorp een inwoner te hebben die het dorp van binnenuit versterkt: de Dörpsverstaarker.

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van Samen Kansrijk en Gezond?

Activiteitgegevens

Organisatie

Gebiedscoöperatie Het Hogeland

Projectleider

Marc Verschuren

Telefoonnummer

0595 - 234 242

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO