'Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderswijk'

Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderswijk

Omschrijving

De Haagse Schilderswijk is een levendige, kinderrijke stadswijk en is uniek als het gaat om de omvang van multiproblematiek bij gezinnen. Juist deze gezinnen ontvangen niet tijdig passende hulp of ondersteuning. Binnen het project Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderswijk zet Buurtcentrum de Mussen zich in, samen met de wijkbewoners en samenwerkingspartners, om hier een oplossing voor te zoeken. Samenhangende problematiek vraagt om een samenhangende oplossing: een integrale, domein-overstijgende aanpak en samenwerking tussen formele en informele hulpverlening is dan ook wenselijk.

Samen met bewoners en samenwerkingspartners zijn problemen, kansen en knelpunten in kaart gebracht. De focus in dit project ligt op:

  • Ouderparticipatie: verduurzamen van wijkbetrokkenheid
  • Aanpak multiproblematiek en gezondheid: integraal aanpakken van samenhangende problemen
  • Opvoeden en opgroeien in de Schilderswijk: ondersteunen van kinderen en  versterken van de gezinnen
  • Toegankelijke hulp: zorgen voor tijdige en passende hulp, zodat grote problemen worden voorkomen of opgelost

Waar mogelijk zijn de activiteiten gekoppeld aan reeds bestaande activiteiten en interventies binnen het netwerk.

Doel

Doordat ouders en kinderen tijdig passende ondersteuning ontvangen en worden gestimuleerd om problemen aan te pakken, krijgen zij meer (ontwikkelings)perspectief en zelfredzaamheid, worden ze sociaal actiever, zitten ze lekkerder in hun vel, zijn ze minder vaak ziek en blijven ze langer gezond.

Doel is dat gezinnen uit de Schilderswijk een betere fysieke en mentale gezondheid ervaren, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op diverse leefgebieden.

Er wordt gestreefd naar een beproefde methodiek met meetbare resultaten, mogelijkheden voor opschaling en verduurzaming op lange termijn.

Benieuwd naar de andere activiteiten van Samen Kansrijk en Gezond?

Afbeeldingen

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting De Mussen

Projectleider

Marian van Kleinwee

Telefoonnummer

070 - 388 87 00

Volg ons

Facebook

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO