Programmacommissie

FNO heeft voor elk programma een commissie ingesteld die advies geeft bij keuzes voor de invulling en uitvoering van het programma. Een belangrijke taak daarbij is het uitbrengen van advies over het toekenning van projectaanvragen. De programmacommissie Gezonde Toekomst Dichterbij bestaat uit de volgende leden:

Mw. Prof. Dr. Karien Stronks (voorzitter)

Hoogleraar Sociale Geneeskunde AMC Amsterdam

Dhr. Dr. Roeland van Geuns

Lector Armoede Interventies Hogeschool van Amsterdam

Dhr. Dr. Wouter de Ruijter

Huisarts en epidemioloog

Mw. Helga Koper

Programmamanager Platform 31

Mw. Ir. Hetty Linden

Directeur Volksgezondheid van de Gemeente Utrecht

Directeur Publieke Gezondheid GGD Utrecht