Zorg voor Kansen

In Nederland kunnen veel mensen niet aan de samenleving meedoen zoals ze zouden willen. Bijvoorbeeld omdat ze zich in een kwetsbare situatie bevinden door een chronische ziekte of een beperking. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten wij ons in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

 

Voelen dat je ertoe doet

Je kunnen ontplooien en meedoen, betekent voelen dat je ertoe doet. Een beperking maakt dit lastig, maar niet onmogelijk! FNO kijkt verder dan de beperking, naar de mogelijkheden die er wél zijn. Ook als er langdurig zorg nodig is. Dit doen we door het samenbrengen van partijen, het verzamelen en delen van kennis, en door het financieren van projecten.

 

Vier programma’s

Om echt een verschil te kunnen maken, richten we ons met vier programma’s op mensen die zich om verschillende redenen in een kwetsbare situatie bevinden:

 

Zorg én Perspectief
Voor jongeren (0 – 25 jaar) met een chronische aandoening

Gezonde Toekomst Dichterbij
Voor gezinnen in achterstandssituaties

Meer Veerkracht, Langer Thuis
Voor alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met een beperking

Klein Geluk
Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid

 

Co-creatie

Wij geloven in een aanpak die kansen vergroot. Heeft u een goed idee dat ten goede komt aan een van onze doelgroepen? Wilt u samenwerken? We gaan graag met u in gesprek! Mail: info@fondsnutsohra.nl of bel: 085 040 32 60.


Koers naar 2020

Hier leest u wat we met onze programma’s in de komende jaren willen bereiken:

 

Zorg én Perspectief

Budget: € 6 miljoen

Looptijd: 2015-2018

Doelgroep: Jongeren (0 – 25 jaar) met een chronische aandoening

Doelstelling: Het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten. Dit doen we door het bevorderen van ontwikkelingsgerichte zorg en maatschappelijke participatie en door de problematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten.


Gezonde Toekomst Dichterbij

Budget: € 20 miljoen

Looptijd: 2015‐2020

Doelgroep: Kinderen en ouders in gezinnen in achterstandssituaties

Doelstelling: Het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen in achterstandssituaties.


Meer Veerkracht, Langer Thuis

Budget: € 12 miljoen

Looptijd: 2015-2018

Doelgroep: Alleenstaande, niet‐dementerende ouderen (> 65 jaar) met een beperking

Doelstelling: Het bevorderen van innovatieve projecten gericht op het versterken van het sociale netwerk, het meedoen aan activiteiten, en meer bewegen en meer mobiliteit. Daarnaast het verspreiden van bestaande succesvolle interventies.


Klein Geluk

Budget: € 3 miljoen

Looptijd: 2018‐2021

Doelgroep: Mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid

Doelstelling: Het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.