Gezonde Toekomst Dichterbij

FNO wil kansen vergroten voor kwetsbare groepen. Gezinnen met een lage sociaaleconomische status zijn minder gezond en daarmee kwetsbaar. Door het ondersteunen van projecten die de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties verbeteren, komt ook voor deze kinderen en ouders een gezonde toekomst dichterbij.

Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij stimuleert projecten die bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Daarnaast investeren we in wetenschappelijk onderzoek. Hoe groot is het uiteindelijke effect van een aanpak en wat betekent dit voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden?

Bekijk de korte animatie.

Van kansarm naar toekomstperspectief

Gezonde Toekomst Dichterbij is gericht op kinderen en ouders die leven in achterstandssituaties. Hiermee bedoelen we een huishouden, waar ten minste één ouder en één kind samenleven, dat meerdere problemen heeft op het gebied van financiën, onderwijs, arbeid of welzijn en een gezondheidsachterstand heeft door roken, alcoholgebruik of overgewicht, of onderliggende psychosociale problematiek.

Integrale aanpak

FNO gelooft in een integrale aanpak, waarbij een combinatie van onderwijs, arbeid, zorg en welzijn ervoor kan zorgen dat er structureel iets verbetert aan de gezondheid van deze gezinnen. FNO zoekt daarom actief de samenwerking op met andere partijen en de gezondheidssector zelf.

Looptijd

Gezonde Toekomst Dichterbij loopt van 2015 tot en met 2019. Het programma heeft in totaal financiering toegekend aan 47 projecten, alle calls zijn inmiddels gesloten.

Wetenschappelijk onderzoek

Evaluatie en wetenschappelijk onderzoek naar de succesfactoren en effecten van de projecten, zijn een wezenlijk onderdeel van het programma. Hiermee willen we op lokaal, regionaal maar bovenal landelijk niveau in kaart brengen welke mogelijke factoren de sleutel kunnen zijn tot het terugdringen van gezondheidsachterstanden onder kansarme gezinnen met een lage sociaaleconomische status.

Synergie

FNO haakt met Gezonde Toekomst Dichterbij actief aan bij reeds lopende initiatieven zoals bijvoorbeeld Gezond in, Alles is gezondheid en het Preventieprogramma van ZonMw. Ook in de toekomst zoeken we de synergie met andere partners bewust op.

Lees verderSluiten

Gezonde Toekomst Dichterbij in beeld

Gezonde Toekomst Dichterbij

Om meer zichtbaar te maken wat de projecten doen van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij en wat ze betekenen voor de gezinnen, hebben we verschillende projecten in beeld gebracht. Tijdens een reis door Nederland maken we kennis met de gezinnen en professionals die werken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Zo laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Voor henzelf, gezin, de wijk en toekomstige generaties.

Bekijk de in beeld gebrachte projecten

Magazine 'Naar een rookvrije toekomst'

Gezonde Toekomst Dichterbij
De 3e subsidieronde is afgerond. Dit was tevens de laatste subsidieronde van het programma.

Nieuws

Nieuwe portretten van gezinnen en professionals over Grip & Gezondheid

13 november 2018

Vanuit het FNO programma Gezonde Toekomst Dichterbij worden projecten ondersteund die de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties verbeteren. Met het in beeld brengen van de projecten laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Voor henzelf, gezin, de wijk en toekomstige generaties. Met elk portret leer je de uitdagingen en de leefwereld kennen van de gezinnen en hoe de professional of vrijwilliger daarbij nauw betrokken is. Deze keer lichten we deelnemers en professionals uit van het project Grip & Gezondheid.

Grip & Gezondheid: een integrale aanpak voor het stoppen met roken

Het project Grip en Gezondheid is ontwikkeld om gezinnen in Rotterdam en Spijkenisse te ondersteunen in het verbeteren van hun ervaren gezondheid, hun financiële situatie en het stoppen met roken. De interventie bestaat onder andere uit de cursus ‘Minder Stress’ en een gezinsmiddag met leuke activiteiten.

Verhalen uit het project

Hoe betrokken is de professional, wat brengt het project de gezinnen en hoe voelen zij zich daarbij? De professional vertelt meer over het project, de aanpak en bovenal wat zijn of haar drijfveren zijn. Wat hen het meeste heeft geraakt of is bijgebleven. Lees hier over projectleiders Wil en Veerle. Maak ook kennis met deelnemers Anissa en Kiymet.

Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Agenda

08-04-2019 tot 08-04-2019

Regionale kennisateliers: wat werkt bij het aanpakken van armoede en schulden?

Op 8 en 18 april en 9 mei zijn er op verschillende locaties in Nederland kennisateliers over wat werkt bij het oplossen van van armoede en schulden. Ondersteuning van bij het oplossen van deze problemen vraagt vaak veel van professionals. Tijdens de kennisateliers ‘Wat werkt in jouw praktijk?’ gaan professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers op basis van nieuwe inzichten samen zoeken naar effectieve werkwijzen die in de praktijk toepasbaar zijn. Kom jij ook? Je kunt je nu inschrijven! (Hier inschrijven voor leden van het BVK.)

Waar en wanneer?
De kennisateliers vinden ’s middags vanaf 12.30u plaats in 3 regio’s:

  • op 8 april  voor de regio Zuid-Nederland in Tilburg
  • op 18 april voor de regio Noord-Nederland in Groningen
  • en op 9 mei voor de regio Midden-Nederland in Almere
11-04-2019

Nederlands Congres Volksgezondheid 2019

Op donderdag 11 april vindt NCVGZ 2019 Public Health next step – nieuwe perspectieven op preventie en gezondheidsbevordering – plaats in Media Plaza in de Jaarbeurs Utrecht.

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Meer agenda

Contact

Angela Nijland

Programmasecretaris

E | Angela_Nijland@fondsnutsohra.nl

T | 0682962006

Samenleven en participatie
Angela studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit. In deze studie en in de verdere loopbaan van Angela staat participatie van diverse groepen in de samenleving centraal. Bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel Osdorp, werkte zij onder andere aan bewonersparticipatie, bij reizigersvereniging Rover aan het faciliteren van reizigersinspraak op het regionale openbaar vervoersbeleid en tenslotte bij Stichting Hello Zuidas als projectleider mobiliteit aan het vergroten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de in Zuidas gevestigde organisaties.

Meer kansen
Sinds juli 2018 werkt Angela bij FNO aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het vergroten van kansen van gezinnen die leven in armoede.

“Het is heel bijzonder dat in het programma Gezonde Toekomst Dichterbij met gezinnen, onderzoekers, beleidsmakers en zorgprofessionals wordt gewerkt aan een inclusieve samenleving”.

Met vragen over Gezonde Toekomst Dichterbij kunt u bij Angela terecht.

Lees verderSluiten

Monique Schrijver

Programmaleider Gezonde Toekomst Dichterbij

E | Monique_Schrijver@fondsnutsohra.nl

T | 06 826 876 10

 

Gezond zijn en gezond blijven
Het voorkomen van ziekte en gezond blijven staan centraal in de loopbaan van Monique. Na haar studie aan de Universiteit van Wageningen werkte zij eerst als beleidsmedewerker in de thuiszorg en een verpleeghuis. Daarna ging ze aan de slag als campagneleider Preventie van Ongevallen bij Jonge Kinderen en als teamleider Preventie, Kennis en Onderzoek bij het Diabetes Fonds. Bij FNO werkt ze met hart en ziel aan het verminderen van gezondheidsachterstanden als programmaleider Gezonde Toekomst Dichterbij.

 

Met vragen over Gezonde Toekomst Dichterbij kunt u bij Monique terecht.

 

Lees verderSluiten

Programmacommissie

Mw. Prof. Dr. Karien Stronks (voorzitter)

Hoogleraar Sociale Geneeskunde AMC Amsterdam

Dhr. Dr. Roeland van Geuns

Lector Armoede Interventies Hogeschool van Amsterdam

Dhr. Dr. Wouter de Ruijter

Huisarts en epidemioloog

Mw. Helga Koper

Programmamanager Platform 31

Mw. Ir. Hetty Linden

Directeur Volksgezondheid van de Gemeente Utrecht

Lees meer