'Family Project'

Family Project

Omschrijving

Family Project is een aanpak in Amsterdam-Zuidoost voor gezonde en gelukkige families met jonge kinderen (2-10 jaar) van West-Afrikaanse en Afro-Surinaamse herkomst. Het is familiegericht omdat de rol van de ouders, hun wensen ten aanzien van een gezonde leefstijl en hun mogelijkheden, centraal staan.

Samen met de Afro-Surinaamse en West-Afrikaanse gemeenschappen is eerst met een communicatiecampagne aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Een groep ouders is daarna getraind om (weer) grip op het leven te krijgen, om gezonde leefstijlkeuzes te maken en om hun (zorg)behoeftes beter te communiceren. Medewerkers van Ouder en Kind Teams (OKT’s) in Bijlmer-oost en Bijlmer-centrum pasten vervolgens hun werkwijze en hun preventieve (zorg)aanbod aan op de behoeften van deze doelgroep.

Gezonde en gelukkige families

Om aan te sluiten bij de wensen van de Afro-Surinaamse en West-Afrikaanse ouders in de Bijlmer richtte de interventie zich bijvoorbeeld op:

 • zelf gezonde leefstijlkeuzes maken en deze overdragen binnen het gezin
 • planningsvaardigheden (op vaste tijden eten en slapen)
 • budgetteringsvaardigheden
 • oplossingsvaardigheden (intergenerationele cultuurconflicten tussen ouder en kind)
 • omgaan met stress
 • coping met de Nederlandse omgeving

Samenwerking

Family Project sluit aan bij wat er al is in de buurt, zoals beweegprogramma’s, voedingsadviezen en sociaal-maatschappelijke programma’s en werkt samen met sleutelfiguren uit de gemeenschap en kerkleiders. Deze mensen geven informatie over het project aan hun achterban, geven feedback aan projectleiders, helpen mee met het coördineren en organiseren van activiteiten én bij het werven van deelnemers.

Family Project is een samenwerking tussen het Amsterdam UMC (AMC), GGD Amsterdam, de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG), Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, de West-Afrikaanse en Afro-Surinaamse gemeenschap en (zorg)professionals uit Amsterdam-Zuidoost.

Doel

Het ultieme doel van Family Project was overgewicht voorkómen bij kinderen uit Afro-Surinaamse en West-Afrikaanse gezinnen in Amsterdam-Zuidoost. Om hier te komen, had het project als doelen:

 • toename van een gezonde leefstijl en opvoeding;
 • toename van het gevoel van grip op het eigen leven bij de ouders van de doelgroep.

Resultaten

 • Ouders leerden elkaar kennen en versterkten hun sociale netwerk.
 • Ouders zeggen dat ze, behalve over bewegen en voeding, ook veel geleerd hebben over de invloed van de familie en omgeving op lichamelijke gezondheid en mentaal welzijn.
 • Ouders ervaren nu meer grip op de eigen gezondheid en zijn zich meer bewust van het belang van een gezonde leefstijl, voorbeeldgedrag en adequate communicatie naar de kinderen.
 • Ouders en aanbieders van preventieve zorg in de wijk zijn blijvend met elkaar in gesprek.
 • Er is nu een groep West-Afrikaanse en Afro-Surinaamse ouders met kennis over een gezonde leefstijl én de communicatievaardigheden om de boodschap over te brengen. Gemeente/GGD kan hen inzetten bij evaluatie of planning van wijkgerichte initiatieven.
 • Vijf Afro-Surinaamse en West-Afrikaanse radiomakers zijn getraind om gezondheidsbevordering in te zetten tijdens hun radio-uitzendingen.
 • De bestaande ‘Het Begint Bij Mij’-cursus blijkt uitnodigend en passend te zijn voor West-Afrikaanse en Afro-Surinaamse vrouwen.

Hoe verder?

De werkwijze en geleerde lessen van het project zijn overgedragen aan de AAGG/GGD. Er zijn duurzame samenwerkingen gestart met belangrijke sleutelfiguren binnen de West-Afrikaanse en Afro-Surinaamse gemeenschappen. Om de banden tussen de Ouder en Kind Teams en de gemeenschappen te versterken, wordt audiovisueel materiaal ontwikkeld dat op deze doelgroep is afgestemd en waarin positieve ervaringen met de Ouder en Kind Teams worden gedeeld.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

AMC UVA Sociale Geneeskunde

Projectleider

Erik Beune

Telefoonnummer

020 - 56 67 646

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO