'Gezond in Beverwaard'

Gezond in Beverwaard

Omschrijving

Ouders en kinderen uit groep zes van een basisschool in de wijk Beverwaard krijgen in dit project drie jaar begeleiding naar een betere gezondheid. Doel hiervan is het verbeteren van de gezondheid van kinderen op een manier die terugval voorkomt bij de overgang naar de middelbare school.

Zelf meedenken

Op gezinsniveau bemiddelt Gezond in Beverwaard in de begeleiding van gezondheid, talentontwikkeling, financiën en sociale betrokkenheid. Op school verzorgen studenten van verschillende opleidingen lesprogramma’s rondom alles wat met gezondheid te maken heeft. Niet alleen eten en bewegen, maar ook veiligheid, openbare ruimte, zelfontplooiing, hygiëne en identiteit.

In de lesprogramma’s is veel aandacht voor het zelf meedenken, presenteren en complimenten geven, waardoor de kinderen zich betrokken voelen bij het project. Het bereiken van de ouders kost wat meer tijd en moeite. Door positieve ervaringen onderling te delen groeit de interesse en bereidwilligheid om mee te doen.

Verandering

De kracht van het project zit in de verbinding tussen school, thuis en de wijk. Doordat de gezinnen drie jaar lang worden begeleid, ontstaan kansen om langzaam een totaalbeeld te krijgen en daadwerkelijk verandering tot stand te brengen.

Meerwaarde

Kinderen die begeleiding krijgen zijn enthousiast over het project. Gezondheid is veel meer dan je gewicht. Een meisje vond de les over het vormgeven van de wijk zo leuk dat ze voor haar vaders verjaardag een leeftijdspel maakte. Ouders zien ook de meerwaarde van de begeleiding in. Zo zijn er aanvragen gedaan voor opvoedondersteuning, een voedingscoach en praktische hulp. Een moeder is vrijwilligerswerk gaan doen.

Doel

Door kinderen uit Beverwaard alle mogelijkheden te bieden hun talenten te ontwikkelen wil het project Gezond in Beverwaard bij hen, en in het systeem waar zij deel van uitmaken, een gezonde leefstijlinterventie tot stand te brengen.

Activiteitgegevens

Organisatie

Veldacademie

Projectleider

Peter van Dalen

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Video

  • Bekijk de video

    Created with Sketch.
© 2020 FNO