'Gezond in Beverwaard'

Gezond in Beverwaard

Omschrijving

Het project Gezond in Beverwaard speelde zich af in een cultureel diverse gezinswijk in de zuidoosthoek van Rotterdam. Gedurende drie jaar is een programma rondom gezondheid uitgevoerd in twee klassen van basisschool De Regenboog. Het project is gestart in groep 6 en eindigde toen de leerlingen van school gingen. Alle leerlingen van de groepen deden hieraan mee, ongeacht hun sociaaleconomische status.

Gezond in Beverwaard kende een positieve insteek: talentontwikkeling speelde een centrale rol. Gezondheid werd breed gedefinieerd: er werd gekeken naar voeding, thuissituatie, beweging, schoolprestaties, sociale omgeving, zelfbeeld en meer.

Bijzonder is dat een brug is geslagen tussen school, de thuissituatie en programma’s in de wijk. Vanuit het belang van het kind hielp een coach ouders ‘achter de voordeur’, van schuldhulpverlening tot zelfontplooiing, om kansen op een goede gezondheid en talentontwikkeling te vergroten.

Doel

Door kinderen uit Beverwaard alle mogelijkheden te bieden hun talenten te ontwikkelen wilde het project Gezond in Beverwaard bij hen, en in het systeem waar zij deel van uitmaakten, een gezonde leefstijlinterventie tot stand te brengen. Doel hiervan was het verbeteren van de gezondheid van kinderen op een manier die terugval bij de overgang naar de middelbare school voorkomt.

Resultaten

Doordat de gezinnen drie jaar lang werden begeleid, ontstond langzaam een totaalbeeld en kon daadwerkelijk verandering tot stand worden gebracht.

Het thema talentontwikkeling opent bij zowel ouders als kinderen meer deuren dan het hameren op een gezonde leefstijl. Kinderen die begeleiding kregen zijn enthousiast over het project. Ouders zien ook de meerwaarde van de begeleiding in. Er zijn aanvragen gedaan voor opvoedondersteuning, een voedingscoach en praktische hulp.

Het project is ondersteund door actie-onderzoek. Er zijn meer dan 3.000 documenten verzameld in de vorm van dagboeken, lesopdrachten, vragenlijsten, oudergesprekken, kindgesprekken, lesobservaties, interventielogboeken, rapporten en leerlingenkaarten. Dit geeft een rijk, gedetailleerd en integraal beeld van de leefomgeving van de kinderen en hun huishoudens.

De opgedane inzichten wat betreft aanpak en methodiek zijn vertaald naar een handreiking voor professionals. De inzichten gaan onder meer over de rol van de coach, het betrekken van ouders en de inzet van kunst en cultuur als middel om aan een gezonde leefstijl te werken.

Hoe verder?

Op basis van de data-analyse zijn hypotheses gesteld die verder onderzocht moeten worden. Het project is opgenomen in het Rotterdamse preventie-akkoord, wat zorgt voor verdere kennisuitwisseling naar andere projecten en aanpakken. Er is op school een goede basis gelegd om de samenwerking met cultuur- en sportinstellingen voort te zetten. Door gebrek aan financiering is de inzet van leefstijlcoaches nog niet geborgd. Wel is er nu een structurele samenwerking tussen de school en voetbalclub Feyenoord.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Veldacademie

Projectleider

Peter van Dalen

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO