'Zoetermeer Samen Sterk en Gezond'

Zoetermeer Samen Sterk en Gezond

Omschrijving

Gezondheidsachterstanden terugdringen bij gezinnen en zwangeren met een lage sociaaleconomische positie. Dat is de gedachte achter Zoetermeer Samen Sterk en Gezond. Psychosociale stressfactoren wegnemen en cognitieve en bewegingsvaardigheden aanleren door training en informatievoorziening. Dit zorgt ervoor dat gezonde gewoonten en gezond gedrag weer eigen worden gemaakt binnen gezinnen in de Zoetermeerse wijken Palenstein, Buytenwegh en Meerzicht.

In beeld

‘Ik heb het denk ik altijd wel in me gehad, maar je moet het wel zien in jezelf.’ Julio deed mee aan Zoetermeer Samen Sterk en Gezond.
Lees zijn verhaal.

‘Het is zo mooi te zien hoe de vrijwilligers hun kracht vinden.’ Femke zet zich in voor Zoetermeer Samen Sterk en Gezond.
Lees haar verhaal.

Gezamenlijk sporten

De belangrijkste doelen van Zoetermeer Samen Sterk en Gezond zijn:

  • participatie van gezinnen
  • het vermeerderen van vaardigheden
  • het versterken van competenties

Er zijn diverse cursussen en activiteiten opgezet, gericht op meer bewegen en het stimuleren van andere gezonde gewoonten. Bijvoorbeeld zelfverdediging voor vrouwen, een sociale vaardigheidstraining, wandelen en yoga voor mantelzorgers, bootcamps en cursussen stoppen met roken.

Gezamenlijk sporten creëert een laagdrempelige sfeer voor de deelnemers, zo blijkt. Er ontstaat een veilige omgeving waarbij deelnemers, sportcoaches en professionals vertrouwd raken met elkaar. De interventies versterken het sociale netwerk, doordat men nieuwe mensen leert kennen in soortgelijke situaties. Naast gesprekken en persoonlijke verhalen worden problemen behandeld als roken, stress en alcoholgebruik. Spelen er andere problemen? Dan wordt doorverwezen naar relevante partners die elkaar kennen via Zoetermeer Samen Sterk en Gezond.

De projectleiding van Zoetermeer Samen Sterk en Gezond is buurten gaan verkennen in Zoetermeer om meer feeling te krijgen met de wijken, de partners en de doelgroep. Zij raakte in gesprek met moeders op schoolpleinen die enthousiast bleken te zijn om te gaan sporten en workshops te volgen om hun ongezonde gewoonten aan te passen. Eerder wisten zij niet hoe of waar zij dat konden of hadden de middelen niet. Dit bevestigt het nut om actief de doelgroep op te zoeken.

Doel

Doel is om middels een integrale community-gezinsaanpak sociaaleconomische gezondheidsverschillen terug te dringen in drie lage SES-wijken in Zoetermeer. Hierbij staan de interventies LessStress en StayStrong centraal.

Resultaten

In de projectperiode deden ruim achthonderd mensen mee met Zoetermeer Samen Sterk en Gezond.

  • Het sociale netwerk van de deelnemers is sterker geworden.
  • Deelnemers voelen zich prettiger en ervaren minder stress, door de cursussen en activiteiten.
  • Deelnemers aan de bootcamps zijn socialer en zelfverzekerder en hun gezondheid is beter.
  • Deelnemers aan ‘Werken sterkt’ geven hun grenzen duidelijker aan, zijn minder snel boos en functioneren beter in een team.
  • Er zijn kortere lijnen tussen de aanbieders van gezonde activiteiten in de buurt.
  • De getrainde vrijwilligers voor buurtpunten kunnen de kern van de hulpvraag van mensen beter vatten en overdragen aan hulpverleners.

Hoe verder?

Verschillende cursussen en activiteiten worden nu structureel in de wijken aangeboden. Deelnemers die willen blijven sporten worden aan de hand genomen op weg naar een reguliere sportclub. De partijen zijn in gesprek om ook in de toekomst een laagdrempelig aanbod voor sporten en bewegen in de wijken te kunnen blijven aanbieden. De stoppen met roken trainingen worden inmiddels in heel Zoetermeer uitgerold. Er is lesmateriaal ontwikkeld om in de toekomst meer vrijwilligers te trainen.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Sportief Besteed Groep

Projectleider

Evie Peeters

Telefoonnummer

015 - 241 11 51

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO