'VoorZorg-Verder'

VoorZorg-Verder

Omschrijving

VoorZorg-Verder is een vervolg op VoorZorg, een verpleegkundige ondersteuning van zeer kwetsbare vrouwen tijdens de zwangerschap en in de twee jaar na de geboorte van hun eerste kind. VoorZorg-Verder is een integrale aanpak voor jonge moeders van kinderen van twee tot zes jaar, gericht op het verbeteren van de gezondheid. In VoorZorg Verder werden acht huisbezoeken uitgevoerd aansluitend op een VoorZorg traject, door de eigen VoorZorg-verpleegkundige, voortbouwend op de werkzame elementen van VoorZorg.

Naast het lichamelijk welzijn van moeder en kind was er aandacht voor het geestelijk welbevinden en de toeleiding naar werk en school. VoorZorg-Verder richtte zich specifiek op gedragsveranderingen, de persoonlijke ontwikkeling van de moeder, opvoedvaardigheden en het gebruik van bestaande voorzieningen in de gemeente.

Een belangrijk aspect van het project was de relatie met de jonge moeders. VoorZorg-Verder bleef naast de moeders staan. Niet alles uit handen nemen, maar hun juist leren hoe ze het zelf kunnen. De moeders werden tevens betrokken bij het traject en de projectevaluatie.

Doel

VoorZorg-Verder is een nieuw ontwikkelde methodiek die aansluit op VoorZorg. De methodiek biedt ondersteuning om de behaalde resultaten van VoorZorg blijvend te waarborgen en zo mogelijk te vergroten.

Resultaten

De mogelijkheid om langer van VoorZorg gebruik te maken is voor de moeders belangrijk. Zo gaf een moeder aan dat ze erg blij was dat ze – door het vervolg van het project – nog langer gebruik kon maken van haar VoorZorg-verpleegkundige om zich nog meer te ontwikkelen. Dankzij de eerder opgebouwde hechte vertrouwensband voelen de moeders meer ruimte en steun om hun ouderschap goed vorm te geven, gezonder te leven en zichzelf te ontwikkelen.

  • De moeders zijn positief over de begeleiding door de VoorZorg-verpleegkundige.
  • De moeders ervaren meer zelfvertrouwen na afloop van het traject VoorZorg-Verder.
  • De moeders geven na het traject van VoorZorg-Verder een hogere score op de ervaren gezondheid dan vooraf.
  • De moeders ervaren meer opvoedingsvaardigheden.
  • Het merendeel van de moeders vond het fijn om een vertrouwenspersoon te hebben om mee te praten, vragen aan te stellen en hun hart bij te luchten.
  • Sommige moeders gaven aan dat het een fijne gedachte was dat de VoorZorg-verpleegkundige bereikbaar was voor hulp, zelfs als dit niet nodig was.
  • De VoorZorg-verpleegkundige werd als een belangrijke steun in de rug ervaren.
  • Volgens de moeders had de VoorZorg-verpleegkundige veel handige tips en informatie.
  • Daardoor voelden de moeders zich zekerder.

Hoe verder?

Het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg biedt naast VoorZorg nu ook Voorzorg-Verder aan. De handleiding en training zijn beschikbaar en kunnen door organisaties die VoorZorg uitvoeren en hun gemeenten ingekocht worden. De VoorZorg-verpleegkundigen die VoorZorg-Verder uitvoeren, zullen vergelijkbaar met VoorZorg vanuit het NCJ ondersteund worden.

Activiteitgegevens

Organisatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Projectleider

Silvia van den Heijkant

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO