Het verhaal van Roberta

Maak kennis met…

De resultaten van Gezonde Toekomst Dichterbij zijn vaak het best zichtbaar in de impact die kleine veranderingen kunnen hebben op het leven van mensen. Op hun gezondheid, geluksgevoel, kansen, participatie, vertrouwen in de toekomst…

Maak kennis met mensen voor wie deelname aan een project of activiteit een belangrijke ommezwaai heeft gebracht.

Projecten in beeld

Tijdens een reis door Nederland maak je kennis met de gezinnen en professionals die werken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Met het in beeld brengen van de projecten laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een gezonde toekomst dichterbij voor henzelf, hun gezin, de wijk en toekomstige generaties.

Kijkje in de keuken

In deze serie laten we projectleiders aan het woord. Zij vertellen over hun project, hun ervaringen en uitdagingen. Het zijn persoonlijke verhalen, vol met leermomenten, inzichten en praktische tips.

Intergenerationele armoede

We noemen het intergenerationele armoede wanneer een familie van generatie op generatie in armoede leeft. Intergenerationele armoede en de daarmee gepaard gaande slechtere gezondheid vermindert mogelijkheden en kansen. Hoe is het om te leven in langdurige armoede? Lees het in de verhalen van Sidney, Nadia en Willie over zichzelf en hun familie.

Videoportretten VETARM

Theatergezelschap Parels voor de Zwijnen maakte de voorstelling VETARM, over armoede en overgewicht. Bewoners uit Amsterdam Noord die worstelen met overgewicht spelen hierin zichzelf, op een manier die hun ervaringen invoelbaar en begrijpelijk maakt. Voor de afsluitende webinars van Gezonde Toekomst Dichterbij maakte Parels voor de Zwijnen een serie van vier videoportretten van mensen uit VETARM.

Podcasts

Om gezondheidsverschillen terug te dringen is het belangrijk om mensen op te zoeken en te vragen naar hun behoeften. Ook (juist!) mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en schrijven of een migratieachtergrond hebben. Met Pharos maakten we daarom een podcast-serie over het bereiken en betrekken van wijkbewoners.

Je ziet het niet

‘Wij als moeders voelen ons vaak niet begrepen door de mensen die aan de andere kant van de formulieren hun werk doen. Daarom laten we je zien hoe onze leefwereld eruitziet en op welke fronten de kloof tussen ons en betrokken professionals te groot is. Hoe dit ons dagelijks leven, onze gezondheid en die van onze kinderen beïnvloedt. En hoe dit anders kan.’

Magazine: ‘In gesprek met bewoners over gezondheid’

Twintig lokale initiatiefnemers brachten samen met bewoners hun wijk in kaart. Welke kansen zijn er om gezondheid te verbeteren? Lees de verhalen en laat je inspireren.

‘”Mogen we van jullie ervaringskennis gebruikmaken?” Met die vraag stapte het project Gezond Leven in Wijchen Noord op bewoners af.’

Gids: ‘Participatie van ouders in integrale gezondheidsaanpakken’

Hoe kun je gezinnen goed betrekken bij je project? De klankbordgroep van Gezonde Toekomst Dichterbij is met twaalf projectleiders in gesprek gegaan en heeft tips en adviezen gegeven, die we verzameld hebben in deze gids.

‘Eindelijk begrijpt iemand mij, eindelijk spreekt iemand mijn taal.’ – uit: Participatie van ouders in integrale gezondheidsaanpakken

Wil je meer weten over het verkleinen van gezondheidsachterstanden? Bekijk de lessen van vijf jaar Gezonde Toekomst Dichterbij.