'Wijkchallenge stoppen met roken'

Wijkchallenge stoppen met roken

Omschrijving

Om stoppen met roken in gezinnen in achterstandssituaties te stimuleren hebben Indigo Haaglanden en Jellinek in Den Haag en Utrecht ‘wijkchallenges’ georganiseerd. De uitdaging was om het stoppen met roken in de ene wijk langer vol te houden dan in de concurrerende wijk. Tijdens een laagdrempelige groepstraining kregen deelnemers uitleg en tips van een trainer en steun van elkaar. Als een deelnemer behoefte had aan ondersteuning op andere gebieden werd dit ook aangeboden.

Kracht van het programma

De combinatie van interventies en het wedstrijdelement is de kracht van het programma. Gezinnen vormden teams die elkaar ondersteunden. De inzet van de voetbalclub ADO Den Haag, gezamenlijke activiteiten en de visuele presentatie van tussentijdse resultaten leidden tot een levendige, aansprekende manier om de ervaren gezondheid van deze doelgroepen te verbeteren.

Inzet wijkpartners

Alle wijkpartners die contact hebben met de doelgroep werden gemobiliseerd. Hierdoor versterkte het netwerk rondom de gezinnen. De wijkpartners werd gevraagd om alle reguliere stoppen-met-roken-activiteiten versterkt in te zetten voor de wijkchallenge. Verslavingspreventie-medewerkers ondersteunden hen daarbij en hielpen de doelgroep ook rechtstreeks om ‘de strijd aan te gaan’ met de bewoners in de wijk van de andere stad.

Teams

Met deelnemers werden gezamenlijke activiteiten opgezet. Het gevoel ergens samen voor te gaan zorgde voor meer motivatie en sociale cohesie. Het vergroten van het zelfvertrouwen, de toeleiding naar de juiste zorg en het plezier hebben in gezamenlijke activiteiten stonden centraal, om zo de ervaren gezondheid van deze gezinnen te verbeteren.

Doel

Het stoppen met roken in gezinnen in achterstandssituaties stimuleren en de ervaren gezondheid van deze gezinnen verbeteren.

Resultaten

85 Mensen uit de Haagse wijk Escamp en de Utrechtse wijk Hoograven deden mee.

  • De ervaren gezondheid steeg na deelname, vooral bij deelnemers met hogere gezondheidsvaardigheden.
  • Van de 85 deelnemers stopten 37 mensen met roken (44 procent). Twee maanden later waren 34 mensen nog steeds gestopt met roken (40 procent).
  • Mensen kwamen met elkaar in contact en het buurtnetwerk werd sterker. Ook zorgde de Wijkchallenge ervoor dat professionals in de wijk beter gingen samenwerken op dit thema.

Deelnemers geven de Wijkchallenge het rapportcijfer 8. Wat waarderen deelnemers aan de Wijkchallenge?

  • Het samen stoppen in een groep: ervaringen delen en elkaar steunen
  • De informatie over roken en gezondheidsrisico’s
  • De tips van de trainer over hoe om te gaan met de drang om te roken
  • De betrokken trainers die gemakkelijk bereikbaar waren, ook tussen trainingen door
  • Dat de trainingen in de buurt waren en op vertrouwde locaties

Bekijk de handleiding voor het organiseren van een wijkgerichte stoppen-met-roken-training voor rokers uit kwetsbare groepen.

In dit factsheet staat een aantal belangrijke resultaten en conclusies van het project.

Lees in dit factsheet de ervaringen van deelnemers en professionals.

Hoe verder?

De aanpak gaat zowel in Den Haag als in Utrecht door. Ook na het project blijven er in de twee wijken groepstrainingen plaatsvinden waarnaar professionals kunnen doorverwijzen. De handleiding van het project is beschikbaar, zodat andere partijen de aanpak ook kunnen gebruiken in hun regio. In Utrecht krijgt de Wijkchallenge een vervolg in twee nieuwe wijken vanuit gemeentefinanciering.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

IVO, Indigo, Jellinek

Projectleider

Gera Nagelhout, Ursula Dewkalie

Telefoonnummer

010 - 425 33 66

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO