'Op eigen kracht naar een gezonde toekomst'

Op eigen kracht naar een gezonde toekomst

Omschrijving

Gezond opvoeden en opgroeien, gezond eten en drinken en gezond bewegen. Dit zijn de drie thema’s van het project in Helmond waarin gezinnen uit achterstandswijken werken aan een gezonde toekomst. Zij worden actief betrokken bij de diverse initiatieven die zij zelf bedenken.

In beeld

‘Ik weet zelf hoe het is om met je lijf in de knoop te zitten.’ Youssra werkt aan Op eigen kracht naar een gezonde toekomst.
Lees haar verhaal

‘Ze bespreken hun leven en wisselen tips uit hoe ze gezonder kunnen eten.’ Chaib werkt aan Op eigen kracht naar een gezonde toekomst.
Lees zijn verhaal

Op eigen kracht naar een gezonde toekomst is een project dat inzet op activatie van bewoners. Het beoogt hen meer in hun kracht te zetten door integraal te werken, met als doel verbetering van de ervaren en de fysieke gezondheid van ouders en kinderen.

Aandacht voor gezondheid

Bewoners en professionals hebben allereerst geïnventariseerd waar de behoeftes en wensen liggen. Gekozen is voor het inzetten op bewustwording van gezond eten en drinken van ouders en kinderen, verbetering van opvoed- en opgroeiklimaat, stimulering van sport en/of beweging en stimulering van ontmoeting tussen verschillende achtergronden en culturen.

Interventies van Op eigen kracht naar een gezonde toekomst zijn bijvoorbeeld een verlengde schooldag, een ouderkoffiekamer, een beweegtuin, extra uren opvoedondersteuning en extra uren voor het begeleiden van risicokinderen door de JGZ. Ook zijn kookworkshops georganiseerd voor jonge ouders, is er een gezondere speeltuinkantine en werden er samen met bewoners beweegroutes uitgezet in de wijk.

Door gesprekken die plaatsvinden met basisscholen is er steeds meer aandacht voor gezondheid en bewegen op de scholen.

Kookworkshop

De kookworkshops werden verzorgd bij de Super Sociaal, een supermarkt waar Helmondse bewoners die in armoede leven tegen gereduceerd tarief boodschappen kunnen doen. Daarbij is een mobiele keuken gebruikt die bij de supermarkt is blijven staan. Elke donderdag worden daar voorbeeldmaaltijden gekookt. Hierdoor kunnen klanten zien en proeven wat ze met onbekende of niet geliefde gezonde producten kunnen maken. Maaltijden die overblijven, worden ingevroren en vervolgens als kant-en-klare diepvriesmaaltijden verkocht in de Super.

Samenwerking

In de begeleidingsgroep zijn verschillende partijen vertegenwoordigd waaronder het Armoedeplatform, de gemeente Helmond, basisscholen, huisartsen en belangengroepen. Door met elkaar te praten over activiteiten die plaatsvinden in de wijken worden sneller verbindingen gelegd naar andere projecten.

Doel

Doel van Op eigen kracht naar een gezonde toekomst was verbetering van de ervaren gezondheid van ouders en kinderen in de buurten Leonardus, Zonnekwartier, Weverspoort, Vossenberg en Bloemenbuurt in Helmond.

Resultaten

  • 920 personen (van wie 574 kinderen) deden mee aan activiteiten.
  • De ervaren fitheid van deelnemers aan beweegactiviteiten is gemiddeld verbeterd.
  • Bewoners zijn meer actief betrokken in initiatieven voor verbetering van de ervaren gezondheid.
  • De samenwerking tussen professionals is verbeterd. Professionals weten elkaar nu beter te vinden en jaarlijks vinden er netwerkbijeenkomsten plaats.

Professionals en vrijwilligers:

‘Mensen zijn bereikt door aan te sluiten bij het taalcafé en de ruilwinkel.’
‘Samenwerking tussen allerlei organisaties; elkaar leren kennen heeft echt een boost gegeven.’
‘We hebben mensen kunnen bereiken, naar gezonde voeding kunnen triggeren en naar buiten laten zien dat wij ouders en kinderen willen helpen met gezonde voeding en beweging.’

Hoe verder?

Vanaf de start van het project heeft de projectleiding met betrokken partners gesproken over borging van de activiteiten. Daarnaast is op het niveau van gemeente en politiek gelobbyd voor meer inzet op gezondheidsbevordering en het terugdringen van gezondheidsverschillen in Helmond. Vrijwel alle activiteiten zijn geborgd. Daarnaast heeft gemeente Helmond extra budget vrijgemaakt voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden met dit project als voorbeeld. Tot slot worden de ervaringen uit dit project verder verspreid naar twee andere wijken in Helmond.

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van FNO?

Activiteitgegevens

Organisatie

Jibb+

Projectleider

Kim van Uden

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO