'Voel je goed!'

Voel je goed!

Omschrijving

‘Door Voel je goed! begin ik gezonder voor mezelf te zorgen en voor de mensen om me heen.’

Voel je goed! is een aanpak voor praktisch opgeleide mensen met overgewicht die moeite hebben met taal en willen afvallen. Deelnemers krijgen eet- en beweegadviezen in eenvoudige taal en leren in kleine groepjes meer gezondheidsvaardigheden: informatie over gezond eten en bewegen beter begrijpen en toepassen.

In beeld

‘In plaats van een pak koekjes eet ik af en toe een dadel.’ Vyan deed mee aan Voel je goed!
Lees haar verhaal.

‘Je ziet dat het de vrouwen goed doet, dat ze vrolijker en zelfverzekerder worden en zich prettiger voelen in hun lichaam.’ Diëtiste Mariska en vrijwilliger Mary zetten zich in voor Voel je goed!
Lees hun verhaal.

Leuke en leerzame lessen

Onderwijskundigen, vertegenwoordigers van kennisinstituten rondom eten en bewegen, diëtisten en ervaringsdeskundigen hebben twintig leuke en leerzame lessen gezondheidsvaardigheden gemaakt. Aan de hand hiervan leren de deelnemers in Den Haag, Emmen, Hengelo, Hoogeveen, Rotterdam en Zoetermeer hoe ze gezonder kunnen leven. Dankzij de eenvoudige taal van de diëtisten en vrijwilligers.

Motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de verleidelijke eetomgeving komen aan de orde. Verder is er aandacht voor eten en bewegen met je kinderen, culturele aspecten, communicatie met de diëtist en huisarts en vervolglessen in taal en/of rekenen.

Voel je goed! werkt samen met een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen, die bij de ontwikkeling van al het wervings-, scholings- en onderzoeksmateriaal zijn betrokken.

Doel

Doel van Voel je goed! is het bereiken en behouden van een gezonder gevoel en gewicht. En daarnaast het nóg beter leren lezen, schrijven en/of rekenen.

Resultaten

In totaal deden 238 volwassenen mee aan Voel je goed!, van wie iets meer dan de helft ouder was van een of meerdere kinderen. Onderzoeksbureau ResCon volgde 192 deelnemers. Zij kregen vragen over hun (ervaren) gezondheid en ervaringen met het project. De deelnemers vinden de lessen interessant, belangrijk en leuk. De resultaten zijn dat zij:

 • gemiddeld 2,8 kg zijn afgevallen;
 • in BMI zijn gedaald;
 • een smallere tailleomvang hebben;
 • zich gezonder voelen;
 • meer fruit eten;
 • verbeterde gezondheidsvaardigheden ervaren;
 • ervaren dat ze beter kunnen opschrijven wat ze bedoelen;
 • veelal met partner, kind, familie of vrienden over Voel je goed! praten;
 • meer steun uit hun omgeving ervaren om gezond te eten;
 • gezond eten lekkerder vinden;
 • voldoende bewegen belangrijker vinden;
 • beter weten wat ze kunnen doen om gezonder te eten en meer te bewegen;
 • meer kennis hebben over producten en gezond eten;
 • anders inkopen doen en anders koken en eten;
 • meer zelfdiscipline en zelfvertrouwen hebben.

Kortom: Voel je goed! werkt. Deelnemers voelen zich na afloop gezonder en hebben een gezonder gewicht. De vrijwilligers waarderen Voel je goed! met een 7.5 en de diëtisten met een 7.6. Door Voel je goed! zijn gemeenteambtenaren zorg, kennisinstituten, de diëtisten(vereniging) en andere zorgverleners zich meer bewust van de relatie tussen gezondheid en geletterdheid.

Hoe verder?

Voel je goed! kreeg de kwalificatie ‘Goed onderbouwd’ van het RIVM. De Voel je goed!-aanpak wordt, behalve in de zes pilotsteden, inmiddels ook op een twintigtal andere plaatsen in Nederland uitgerold. Gesprekken met nog meer geïnteresseerde gemeenten en organisaties zijn in volle gang.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Lezen & Schrijven

Projectleider

Marieke Wiebing

Telefoonnummer

070 302 26 60

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Video

 • Bekijk de video

  Created with Sketch.
© 2020 FNO