'SAFER pregnancy studie'

SAFER pregnancy studie

Omschrijving

In Zoetermeer leven veel zwangere vrouwen en jonge gezinnen in een achterstandssituatie. Zwangere vrouwen en vrouwen met een zwangerschapswens die roken en/of alcohol gebruiken krijgen met de SAFER pregnancy studie ondersteuning om hun gezondheid te verbeteren. De studie onderzoekt wat het effect is van het werken met beloningen, zoals tegoedbonnen voor gratis gezonde voeding.

SAFER staat voor Smoke and Alcohol Free with Ehealth and Rewards. Deze pilotstudie bestaat uit drie onderdelen:

  • Ten eerste wordt ondersteuning geboden via een digitaal platform.
  • Daarnaast worden groepsgerichte voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor (aanstaande) zwangeren in een kwetsbare situatie.
  • Het laatste onderdeel richt zich op toeleiding naar bestaande zorg, om te stoppen met roken en alcoholgebruik via de eigen zorgverlener.

Om de vrouwen te stimuleren te stoppen met roken en/of alcoholgebruik wordt gewerkt met gezins- en wijkgerichte financiële beloningen. Een deel van deze beloningen wordt verstrekt door lokale ondernemers. Deze interventie, waarbij lokale bedrijven sociale betrokkenheid kunnen tonen en ontwikkelen, is vernieuwend en overstijgt de traditionele grenzen van de gezondheidszorg.

Interessant is de inbreng van de doelgroep. De vrouwen zelf zijn nauw betrokken bij de pilot. Hun mening weegt zwaar mee bij de uitwerking. Bovendien worden zij lokaal gestimuleerd om elkaar te ondersteunen en zich in te zetten voor wijkverbetering.

Doel

Doel van de SAFER pregnancy studie is om middels een integrale community-gezinsaanpak sociaaleconomische gezondheidsverschillen terug te dringen in drie lage SES-wijken in Zoetermeer.

Activiteitgegevens

Organisatie

Sophia Kinderziekenhuis

Projectleider

Jasper Been

Telefoonnummer

010 - 70 38 718

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO