'Samen Gezond Eten en Bewegen'

Samen Gezond Eten en Bewegen

Omschrijving

Twee achterstandswijken in Rotterdam werken aan verbetering van de situatie van gezinnen met de interventie Samen Gezond Eten en Bewegen (SGEB). Het idee: vrouwen zijn binnen het gezin meestal bepalend voor wat er gegeten wordt en zij beïnvloeden zo ook de kinderen. Door deze vrouwen kennis bij te brengen over bewegen en gezonde voeding worden zij ambassadeurs voor hun gezinnen en omgeving.

Kijkje in de keuken

‘Het belangrijkste resultaat van het project is dat de ervaren gezondheid van deze vrouwen is toegenomen.’
Lees het interview met projectleiders Marjo van Hal en Meike Los

Ervaringsdeskundigen

In de Rotterdamse wijken Bloemhof en Crooswijk zijn vrouwen als ervaringsdeskundigen opgeleid. Ze kregen beweeg- en voedingslessen en oefenden in lesgeven. Daarna gingen ze in duo’s of trio’s aan de slag met een eigen groep deelnemers. Zo brachten ze hun opgedane kennis en vaardigheden over op de deelnemers. Een community builder en andere professionals ondersteunden hen hierbij.

De kracht van het programma was de mix van professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid en de gefaseerde aanpak. Samen Gezond Eten en Bewegen start met lessen gegeven door betrokken professionals. In fase twee volgt een coachingstraject waarin de vrouwen kennis en vaardigheden leren overdragen binnen de eigen groep. Ten slotte gaan zij lesgeven aan een nieuwe groep deelnemers.

Uit het isolement

Het begeleidende team van professionals en community builders ondersteunt de vrouwen bij de obstakels die zij tegenkomen. Door samenwerking met de Taskforce Tegenprestatie van Crooswijk en Bloemhof worden vrouwen bereikt die nauwelijks de deur uitkomen. Doordat zij zich veilig voelen in de groep komen ze uit hun isolement. De bereidheid om elkaar te helpen is groot. Door middel van een app-groep wisselen ze ideeën, zorgen en gezonde tips uit.

De community builder fungeert binnen de interventie als vertrouwenspersoon en spin in het web, zodat ervaringsdeskundigen en hun deelnemers eventueel worden doorverwezen naar voor hen passende instanties.

Dit alles kon bereikt worden met ondersteuning van een netwerk van professionals en beleidsmakers uit de welzijns- en zorgsector en gemeentelijke instanties. Ze werken zodanig samen dat de deelnemers goed ondersteund worden bij het bereiken van een gezonde leefstijl, en ook op gebieden als schuldenproblematiek en taalachterstand.

Ervaringsdeskundigen en deelnemers:

‘Wij Marokkanen drinken heel veel suiker in de thee en koffie. En nu doe ik heel weinig suiker.’

‘Ik kook en eet nu ook anders: veel groenten, minder vet, minder olie, veel water drinken. Ook minder zout, suiker.’

‘Aan het begin dacht ik waarom moet ik gaan? Maar toen ik eenmaal de deur uit was, vond ik het toch wel fijn. Nu ga ik ook meer naar buiten en dat doet me goed.’

‘Je bent ook positiever in de omgang met anderen, andere culturen. Je leert ze begrijpen.’

Doel

Samen Gezond Eten en Bewegen heeft als doel het bereiken van een actievere leefstijl, een gezonder eetpatroon en een betere ervaren gezondheid bij kwetsbare vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen met een lage sociaal economische status, een taalachterstand, schulden of psychische of lichamelijke klachten.

Resultaten

54 Ervaringsdeskundigen en 471 deelnemers maakten kennis met de positieve effecten van bewegen en gezond eten. De ervaringsdeskundigen kunnen de opgedane kennis en vaardigheden in de vorm van beweeglessen overbrengen op hun gezinnen en eigen (culturele) achterban.

Deelnemers hebben significant positieve resultaten bereikt in gewichtsreductie en een betere gezondheidservaring. Daarnaast bewegen ze meer, eten ze gezonder en participeren ze meer in de maatschappij.

  • De deelnemende vrouwen zijn zich meer bewust geworden van het belang van gezond eten en bewegen. Hun kennis en zelfvertrouwen nemen toe. Ze komen letterlijk ‘samen in beweging’ en hebben steun aan elkaar in de community.
  • Zowel lichaamsgewicht als Body Mass Index (BMI) namen tijdens de interventie af en bleven dalen in het jaar na de start. De deelnemende vrouwen voelen zich fitter. Ze zijn gezonder gaan eten, bewegen meer, sporten vaker met anderen en hun gezondheid geeft minder vaak problemen bij actieve dingen doen of bij traplopen.
  • De deelnemende vrouwen participeren meer in de maatschappij, bijvoorbeeld als vrijwilliger, en hebben meer sociale contacten.

Bekijk hier de Factsheet Samen Gezond Eten en Bewegen (pdf).
Lees hier het evaluatie-onderzoek (pdf).

Hoe verder?

Tot januari 2021 is het project geborgd in de twee Rotterdamse wijken. De betrokken partijen hebben vastgelegd dat ze samen de verantwoordelijkheid nemen voor het voortzetten van het project en op zoek gaan naar borging op de langere termijn en uitbreiding naar andere wijken.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Gezonde Leefstijl Company

Projectleider

Meike Los, Marjo van Hal

Telefoonnummer

06 - 271 180 40

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO