'SuperFIT'

SuperFIT

Omschrijving

Binnen het project Gezonde Peuters in een Gezond Systeem, is door de Universiteit Maastricht de SuperFIT aanpak ontwikkeld, in samenwerking met de buurtsportcoaches van Ecsplore en kinderopvangorganisatie Spelenderwijs. SuperFIT richt zich op het verbeteren van voeding en beweging van peuters (2 tot 4 jaar) uit gezinnen in een achterstandssituatie in Sittard en Geleen.

De interventie bestaat uit twee onderdelen:

  • een onderdeel gericht op de peuterspeelzaal
  • een onderdeel gericht op het gezin in de thuisomgeving

On-the-job-coaching

In het eerste onderdeel werden medewerkers van peuterspeelzalen getraind over hoe ze tijdens hun werk meer aandacht kunnen geven aan voeding en beweging. In aanvulling hierop kregen ze on-the-job-coaching. Daarnaast kregen de medewerkers een kaartenbak met allemaal tips en ideeën. Gedurende het hele project werden er groente, fruit en materiaal geleverd om de ideeën op de kaarten uit te kunnen werken.

Plezier hebben

Het tweede onderdeel bestond uit ouder-kindsessies waarin het hele gezin samen bewoog en nieuwe groente en fruit proefde. De nadruk lag op plezier hebben. Ook waren er bijeenkomsten voor ouders waarin ze leerden over voeding, bewegen en opvoeden. Na afloop van alle bijeenkomsten kregen ouders tips mee naar huis.

Doel

Het doel van SuperFIT was het verbeteren van de ervaren gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties met jonge kinderen, door het verhogen van lichamelijke activiteit en verbeteren van de voeding.

Resultaten

Het bleek in de praktijk lastig om gezinnen te bereiken voor deelname aan de gezinssessies. Maar de gezinnen die deelnamen waren, net als de pedagogisch medewerkers, positief over de SuperFIT-aanpak. In totaal werden 435 kinderen op 12 deelnemende peuteropvanglocaties in Sittard en Geleen met dit project bereikt.

  • De kinderen op de peuteropvang zijn gezonder gaan eten. De peuters eten meer groenten en fruit en drinken op de deelnemende locaties alleen nog water en geen zoete dranken meer.
  • De kinderen op de peuteropvang zitten minder en bewegen meer. De peuters spelen actiever binnen en ze gaan meer naar buiten. Ook op de dagen dat de peuters niet naar de peuteropvang gaan, zijn ze meer gaan bewegen.
  • Pedagogisch medewerkers zijn bewuster met voeding en beweging bezig in hun werk. Binnen de organisatie is gezonde voeding en voldoende beweging onderdeel van de visie en het beleid.

Pedagogisch medewerkers zijn zich door SuperFIT meer bewust geworden van de rol die zij hebben bij het stimuleren van gezonde voeding en voldoende beweging bij jonge kinderen. Zo moedigen ze de peuters op de opvang nu bijvoorbeeld aan om nieuwe gezonde producten te proeven en vragen ze de ouders om alleen nog gezonde traktaties mee te nemen.

Hoe verder?

Kinderopvangorganisatie Spelenderwijs is actief bezig met het uitbreiden van de SuperFIT-denk- en werkwijze over meerdere locaties. Binnen het managementteam is meer aandacht voor het onderwerp, ook bij het werven van nieuw personeel. Bij de directe partner Ecsplore zijn de 2 tot 4-jarigen nu een vast onderdeel van het aanbod, gesubsidieerd door de gemeente. Er is interesse vanuit andere gemeenten in de regio en op een aantal plekken is al een start gemaakt met de implementatie van (onderdelen van) de SuperFIT denk- en werkwijze.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Ecsplore

Projectleider

Sanne Gerards

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO