'KEIGAAF'

KEIGAAF

Omschrijving

KEIGAAF is een aanpak om een gezonde leefstijl onder basisschoolkinderen in Eindhoven te bevorderen. KEIGAAF wil een sociale en fysieke school-, wijk- en thuisomgeving realiseren die kinderen stimuleert om meer te bewegen en gezonder te eten.

In beeld

‘Ik weet nu beter wat belangrijk is voor mijn kinderen.’ Joan deed mee aan KEIGAAF.
Lees haar verhaal

‘Focus op wat wél lukt.’ Leonie is trainer bij KEIGAAF.
Lees haar verhaal.

In november 2016 startten acht basisscholen in aandachtswijken in Eindhoven met de KEIGAAF-aanpak om een gezonde leefstijl bij hun leerlingen te bevorderen. De scholen konden daarbij zelf hun wensen en behoeften aangeven. In werkgroepen ontwikkelden en implementeerden schoolmedewerkers samen met ouders en lokale organisaties allerlei activiteiten om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten.

De werkgroepen werden ondersteund vanuit Fontys Sporthogeschool en de Universiteit Maastricht. KEIGAVE activiteiten waren bijvoorbeeld een beweegvriendelijk schoolplein, gezonde pauzehappen en traktaties, ‘beweegtussendoortjes’ tijdens de les, naschoolse sportactiviteiten en bidons in de klas om meer water te drinken. Ouders konden een programma volgen waarin ze gecoacht werden in positief opvoeden in relatie tot gezonde voeding en bewegen.

Unieke krachtenbundeling

Het project is een samenwerking tussen Fontys Sporthogeschool, SALTO Scholenstichting, Lumens, Sportformule Eindhoven en Universiteit Maastricht. Zij ondersteunen de scholen bij het organiseren en uitvoeren van de KEIGAVE activiteiten en leveren expertise om een gezonde school- en wijkomgeving te creëren. Daarnaast zijn ook de gemeente Eindhoven, de GGD Brabant-Zuidoost, Buro Cement en Stichting Omnia Zuidoost-Brabant nauw betrokken bij de aanpak. Een bundeling van krachten om samen een actieve en gezonde leefstijl te bevorderen en gezondheidsachterstanden onder kinderen te verkleinen.

Doel

KEIGAAF wil de gezondheid bevorderen bij gezinnen in Eindhoven met een schoolinterventie in combinatie met een integrale gezinsaanpak.

Resultaten

Zo’n 1700 kinderen en hun gezinnen zijn bereikt met KEIGAAF. De effecten van de KEIGAAF-aanpak zijn vergeleken met een controlegemeente waar de JOGG-aanpak loopt:

  • Met de KEIGAAF-aanpak drinken kinderen meer water op school en minder gesuikerde dranken gedurende de dag. Net als de kinderen in de controlegemeente.
  • De kinderen van de KEIGAAF-aanpak eten na twee jaar meer fruit op school.
  • Het lukte de KEIGAAF-aanpak om gewichtstoename bij de kinderen tegen te gaan.  In vergelijking met de controlegemeente hadden de kinderen van de KEIGAAF-aanpak een kleinere daling in ‘matig-tot-intensief beweeggedrag’ na twee jaar.
  • Kinderen op de KEIGAAF-scholen vertoonden na twee jaar een veel kleinere stijging van de hoeveelheid zitten per dag.

Hoe verder?

De activiteiten die zijn georganiseerd in de projectperiode, zijn zo ontwikkeld dat ze ook op lange termijn uitgevoerd kunnen worden. De werkwijze van de KEIGAAF-aanpak is geborgd op zes van de acht scholen. Zij gaan verder met een KEIGAAF-werkgroep en worden hierbij begeleid door de GGD Brabant Zuidoost. Daarnaast zijn er op lokaal niveau samenwerkingen ontstaan die belangrijk zijn voor een goede uitvoering en continuering van de KEIGAAF-aanpak.

Activiteitgegevens

Organisatie

Universiteit Maastricht

Projectleider

Dave van Kann

Telefoonnummer

088 - 508 11 11

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO