'Fit @Weekend Academie'

Fit @Weekend Academie

Omschrijving

De Weekend Academie wil gemotiveerde kinderen (10-15 jaar) uit achterstandssituaties én hun ouders activeren bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten om hun kansen in de maatschappij te vergroten.

In het project Fit @Weekend Academie kreeg het bevorderen van een gezonde leefstijl een vaste plek in het buitenschoolse jongerenprogramma van de Weekend Academie in Amsterdam, Haarlem en Almere. Met een themablok van een aantal Vitaliteitslessen is ingezet op het vergroten van de kennis en vaardigheden van kinderen rond gezonde voeding en bewegen. Eerste- en tweedejaars hbo-studenten zijn ingezet voor de begeleiding van de kinderen. Het themablok werd afgesloten met een activiteit, bijvoorbeeld samen koken, waarbij ook ouders aanwezig waren. Zo is ook een koppeling naar het gezin gemaakt.

Doel

Het bevorderen van een gezonde leefstijl een vaste plek geven in het buitenschoolse jongerenprogramma van de Weekend Academie.

Resultaten

In de projectperiode volgden bijna 1700 kinderen de Vitaliteitslessen.

  • Er is meer kennis en bewustzijn bij de kinderen rond het belang van gezond eten, drinken en bewegen.
  • De kinderen hebben een positieve houding ten opzichte van bewegen en sporten.
  • De kinderen geven na afloop aan iets minder vaak ongezond te eten of te drinken. Deze verschillen zijn niet met zekerheid (alleen) het gevolg van het project. Kinderen in de interventiegroep zeggen vaker dan kinderen in de controlegroep dat hun school aan ‘Jump-in’ meedoet, waar ook aandacht is voor gezonde voeding en beweging.
  • De kinderen beoordelen de Vitaliteitslessen positief. Het themablok krijgt van hen het rapportcijfer 8. Ruim 9 op de 10 kinderen zeggen de activiteiten een beetje/heel leuk te vinden. En ruim 8 op de 10 kinderen zeggen een beetje/veel van de activiteiten geleerd te hebben.
  • ‘Iedereen eet en drinkt gezond bij de Weekend Academie.’ Een gezonde leefstijl is nu de norm en alle medewerkers en het management dragen dit actief uit.
  • Een gezonde leefstijl is opgenomen in de methodiekbeschrijving van gezinscoaching. Gezinscoaches nemen de leefstijl van het gezin nu standaard mee in hun observaties. Bij vragen beschikken zij over een toolkit (FitKit) met informatie en werkvormen.

Hoe verder?

De kinderen kregen meer kennis en bewustzijn rond een gezonde leefstijl, maar een structurele gedragsverandering volgde maar sporadisch. Daarom onderzoekt de Weekend Academie samen met Philips Health of er instrumenten zijn om kinderen meer te stimuleren tot een aanpassing in hun gedrag, met de focus op meer bewegen.

Activiteitgegevens

Organisatie

Weekend Academie

Projectleider

Babs Broeren

Telefoonnummer

020 - 331 60 46

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO