'Goes bezig'

Goes bezig

Omschrijving

Stress, je sociale netwerk en financiën bepalen of je lekker in je vel zit en daardoor de ruimte hebt om na te denken over gezond eten en bewegen. Goes bezig werkt aan de ervaren gezondheid van bewoners met een integrale wijkaanpak. Centraal in de aanpak van Goes bezig staat het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’.

Via het welzijnswerk zijn gezinnen in een kwetsbare situatie benaderd om in groepsverband mee te doen aan gezondheidsbevorderende activiteiten. De groep deelnemende gezinnen is divers en dat maakt dat organisaties op verschillende manieren met hen moeten omgaan en daarop hun communicatie, diensten en producten moeten afstemmen.

Twee bewoners uit de doelgroep fungeren als klankbordgroep. De betrokkenheid van de jeugdverpleegkundige, procescoördinatoren en welzijnswerkers is waardevol, vanwege hun contacten en ervaringen in de praktijk.

Vinden, binden en vasthouden

In contact komen én blijven met de doelgroep en de mensen vervolgens verbinden aan de activiteiten, dat zijn de belangrijkste stappen in het project geweest: vinden-binden-vasthouden. De gezinnen bereik je vooral door samen op te trekken en naar plaatsen te gaan waar zij al veel komen, bijvoorbeeld de Voedselbank of Ruilwinkel. Voor het binden is het nodig dat je vertrouwen wint. Vooral activiteiten gericht op het hele gezin zijn effectief. Om de gezinnen vast te houden moet je aansluiten bij wat mensen zélf aangeven belangrijk te vinden. Door bijvoorbeeld eerst de stress over financiën aan te pakken, creëer je daarna ruimte voor het werken aan een gezonde leefstijl.

Doel

Middels een integrale wijkaanpak de ervaren gezondheid verbeteren van bewoners in vier wijken van Goes.

Resultaten

13 Gezinnen zijn als actieve deelnemers uitgegroeid tot ambassadeurs van het project. Zij organiseren de activiteiten in wisselende samenstellingen. Daarnaast zijn er zo’n 75 gezinnen bereikt die wisselend deelnemen aan de activiteiten.

  • Het aantal deelnemers dat de eigen gezondheid als goed ervaart is gestegen.
  • Deelnemers zijn door de activiteiten meer gaan bewegen en gezonder gaan eten.
  • Het percentage deelnemers met een gezond gewicht is gestegen en het aantal deelnemers dat rookt is gedaald.
  • Het gebruik van softdrugs onder deelnemers is minder geworden.
  • Het project heeft waardevolle inzichten opgeleverd over integraal werken in het sociaal domein en over het vinden, binden en vasthouden van de doelgroep.

Hoe verder?

De werkwijze is breed verspreid onder gemeenten en (welzijns)organisaties. Er zijn tools beschikbaar gesteld die handvatten bieden voor professionals, beleidsmakers en bestuurders waaronder een film over de werkwijze en een tekenfilm met drie typen uit de doelgroep. Inmiddels is een Europese subsidie toegekend om nog eens drie jaar in te kunnen zoomen op de werkzame factoren van de werkwijze en om deze aanpak te vergelijken met andere initiatieven.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Gemeente Goes

Projectleider

Marjolein Zevenbergen

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO