'Goed Bezig!'

Goed Bezig!

Omschrijving

Het project Goed Bezig! is een aanpak om de zelfredzaamheid, gezonde leefstijl en participatie van gezinnen met een lage sociaal economische status (SES) te verhogen. Met inzet van ambassadeurs en ervaringsdeskundigen werkt het programma aan het verbeteren van de (mentale) gezondheid op het gebied van gezond gewicht, roken, drinken en psychisch welbevinden.In Goed Bezig! werken drie partijen samen: Indigo Preventie, Alsare ontwikkeling en advies en Geloven in Spangen. In meedenk-bijeenkomsten geven de bewoners aan wat ze nodig denken te hebben om hun (mentale) gezondheid te verbeteren. Vraag en aanbod worden samengebracht, waarbij de ambassadeurs en de bewoners zelf een belangrijke rol vervullen. Na drie jaar is het programma onderdeel van de wijkaanpak, sluit het aanbod in de wijk aan bij de behoeften van de bewoners en zijn de sociale netwerken versterkt. Er is een blijvende gedragsverandering teweeggebracht waarbij mensen zelf oplossingen bedenken.Een praktijkvoorbeeld: een bezoeker komt als gast naar een open maaltijd. Na een paar weken helpt hij mee met de afwas, een maand later kookt hij zelf als vrijwilliger. Hij wordt gestimuleerd ook bewust gezond te eten in de tussenliggende dagen thuis.In de cursus Samen Gezond Eten en Bewegen geeft een diëtiste tips. Na zestien weken training gaan de deelnemers als ervaringsdeskundige, ambassadeur en leefstijlcoach met bewoners aan de slag om meer te bewegen en gezonder te eten en leven.

Doel

Doelstelling van het project is het vergroten van de zelfredzaamheid en daaraan gekoppeld het verbeteren van de gezondheid van de bewoners van Rotterdam Spangen en Tussendijken.Lees dit artikel over Goed Bezig!Nog een mooi artikel uit het Nederlands DagbladErvaringsverhalen in het Nederlands Dagblad

Activiteitgegevens

Organisatie

Alsare ontwikkeling en advies

Projectleider

Cora van de Koppel

Telefoonnummer

010 4324911

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Video

  • Bekijk de video

    Created with Sketch.
© 2020 FNO