'Goed Bezig! in Spangen en Tussendijken'

Goed Bezig! in Spangen en Tussendijken

Omschrijving

Rotterdam scoort laag als het gaat om gezondheid en gezondheidsvaardigheden van bewoners met een lage sociaal economische status (SES). Partners Alsare ontwikkeling en advies, Geloven in Spangen en Indigo Preventie ontwikkelden daarom de gezinsaanpak Goed Bezig!, gericht op een gezonde leefstijl en het vergroten van de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van de bewoners van de Rotterdamse wijken Spangen en Tussendijken. Nadrukkelijk sámen met de wijkbewoners en niet over hun hoofden heen. Met een ‘startfoto’ van de wijk brachten bewoners in kaart wat hen zou helpen om gezonder te gaan leven. Daarna zijn ambassadeurs getraind om de wijkbewoners meer bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl en hen toe te leiden naar diverse activiteiten en cursussen.

Doel

Het doel was een blijvende gedragsverandering, waarbij gezinnen zélf de oplossing bedenken die past bij hun situatie en die daardoor uitvoerbaar is én blijft.

Resultaten

In totaal zijn 736 gezinnen bereikt, waarvan 680 met een lage SES. Na deelname hebben de meeste wijkbewoners:

  • hun zelfredzaamheid vergroot; ze ervaren meer regie over hun eigen leven, ze leven gezonder en investeren en participeren meer in de wijk;
  • een betere ervaren lichamelijke en psychische gezondheid gekregen;
  • hun sociale netwerk versterkt.

Daarnaast is door de inzet van ambassadeurs het activiteitenaanbod voor én door bewoners, op het gebied van fysieke gezondheid, leefbaarheid en psychisch welbevinden vergroot.

Deelnemers aan het woord:

‘Door het zwemmen kwam ik mijn huis uit en leerde ik andere vrouwen kennen. Ik heb er ook echt vriendinnen aan overgehouden.’

‘Ik kom vroeg mijn bed uit. Ik ga vrolijk naar wat ik moet doen. Ik was eerst niet zo, maar ik voel dat ik meer energie heb.’

‘Normaal is het bij mij: je valt af, je komt aan, je valt af… Maar het is nu echt gewoon heel lang hetzelfde gebleven.’

‘Het is voor mij makkelijker om met mensen van alle culturen om te gaan, want die mensen nemen ook deel aan de activiteiten en zo leer ik ze kennen.’

Lees dit artikel over Goed Bezig!

Nog een mooi artikel uit het Nederlands Dagblad

Ervaringsverhalen in het Nederlands Dagblad

Hoe verder?

Goed Bezig! is herkenbaar en blijft bestaan. Vanaf de zomer van 2019 is de Goed Bezig!-aanpak onderdeel van de wijkaanpak en heeft daarmee een vaste plek gekregen in Spangen en Tussendijken. Alles rond een gezonde leefstijl gebeurt in deze wijken nu vraaggericht, met en door de bewoners.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Alsare ontwikkeling en advies

Projectleider

Cora van de Koppel

Telefoonnummer

010 - 432 49 11

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO