'Applied gaming voor een rookvrije generatie'

Co-creatie met gezinnen in een achterstandssituatie

Omschrijving

VoorZorg is een programma waarin jonge vrouwen in een kwetsbare situatie vanaf hun zwangerschap tot twee jaar na de geboorte van hun eerste kind intensieve verpleegkundige ondersteuning krijgen in opvoeding, leefstijl en persoonlijke ontwikkeling.

Roken tijdens en na de zwangerschap heeft negatieve gevolgen voor de (ervaren) gezondheid van ouders en kinderen en verhoogt het risico dat kinderen later zelf ook gaan roken. Dit project, Applied gaming voor een rookvrije generatie, ontwikkelde de smartphoneapp Kindle, voor het versterken van rookpreventie binnen VoorZorg. Projectpartners waren Waag Society, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, VUmc, GGD, 1e lijn Amsterdam en VoorZorg-verpleegkundigen.

Kindle hielp de jonge moeders om zich klaar te voelen om te stoppen met roken. In de app konden zij hun hartenwensen opstellen, waardoor obstakels voor stoppen met roken uit de weg geruimd konden worden en ze het zelfvertrouwen kregen om hun doelen te behalen.

Verpleegkundigen konden de moeders belonen met hun voortgang door in de app hartjes uit te delen als compliment. De moeders en verpleegkundigen konden ook met elkaar praten via een beveiligde privé-chat en in een groeps-chat.

Co-creatie

De vrouwen en hun sociale omgeving werden vanaf het begin bij deze pilot betrokken. Samen met onderzoekers, game-ontwikkelaars en VoorZorg-verpleegkundigen ontwikkelden en evalueerden zij de game-elementen.

Doel

Het doel van Applied gaming voor een rookvrije generatie was het ontwikkelen, implementeren, en evalueren van game-elementen om de effectiviteit van rookpreventie binnen VoorZorg te versterken.

Resultaten

Kindle maakte het bespreken van stoppen met roken makkelijker en verpleegkundigen konden de moeders beter belonen en stimuleren. In de pilot stuurden 8 verpleegkundigen en 19 moeders in totaal 975 chatberichten, werden er samen 65 hartenwensen opgesteld en zijn er 726 hartjes verdiend.

  • Kindle zorgde ervoor dat het thema stoppen met roken makkelijker bespreekbaar werd.
  • Kindle bood de moeders de mogelijkheid voor het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk.
  • Zowel moeders als verpleegkundigen vonden de app makkelijk in gebruik en het werken met hartenwensen leuk en nuttig.

Hoe verder?

Door Kindle heeft het onderwerp ‘stoppen met roken’ een vaste plek gekregen binnen het programma VoorZorg. Een doorontwikkeling van de app is nodig om Kindle in VoorZorg en andere settings blijvend te kunnen toepassen. Verbeteringen zijn nodig rond beheer, privacy, meerdere besturingssystemen en gebruiksvriendelijkheid. Ook hebben zorgverleners scholing nodig om de app optimaal te kunnen gebruiken in hun zorg.

Activiteitgegevens

Organisatie

AMC UVA Sociale Geneeskunde

Projectleider

Mirjam Fransen

Telefoonnummer

020 - 566 31 65

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO