'Integrale aanpak armoede'

Integrale aanpak armoede

Omschrijving

In Rotterdam is een methode ontwikkeld waarmee gezinnen, gecoacht door experts van de Uitvoeringsbrigade, stap voor stap uit de achterstand groeien. De speciaal ontwikkelde app GrowPad ondersteunt de gezinnen bij de aanpak van hun problemen, op alle levensdomeinen.

De app is ontwikkeld op basis van inzichten van bewoners, coaches en wetenschappers en kan worden ingezet door gezinnen en coaches in een begeleidingstraject van kwetsbare gezinnen in achterstandssituaties, waarbij coaches en vrijwilligers getraind worden om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de app.

De app geeft inzicht in de intrinsieke motivatie om te stoppen met roken en geeft inzicht in de effectiviteit van pogingen om te stoppen. Daarnaast geeft informatie uit de app een beeld van gedragingen van de deelnemers en de factoren die invloed hebben op gezond gedrag en gedragsverandering. Deze gegevens kunnen op hun beurt een antwoord geven op de onderzoeksvraag of een integrale aanpak van problemen ook leidt tot aandacht voor gezondheidsproblemen (met name roken).

Doel

Veel bewoners in een achterstandssituatie zijn moeilijk te bereiken door hulpverleners en onderzoekers. Er heerst vaak wantrouwen jegens instanties.  Doel van Integrale aanpak armoede was om de bestaande methodiek van gemeentelijk projectenteam Frontlijn uit te breiden met een app waarmee gezinnen, gecoacht door experts, stap voor stap uit de achterstand groeien.

Resultaten

In het project Integrale aanpak armoede lag de focus op het behalen van duurzame resultaten, door het verbeteren van zelfbeeld, zelfwaarde en coping-strategieën. De interactie tussen coach en bewoner werd versterkt met de app. Onderzoek en praktijk gingen hand in hand.

De kracht van het project was dat samen met de gezinnen werd gewerkt aan het oplossen van problemen. Problemen die zij zelf belangrijk vinden. Door dit project gingen bewoners die al jaren zorg mijden weer problemen aanpakken: met de thuiszorg wordt gepoetst, brieven gaan weer open bij binnenkomst, schulden worden afbetaald en er wordt (weer) voorgelezen aan de kinderen. Zo kan na verloop van tijd ruimte ontstaan voor gezonde leefstijl, zoals stoppen met roken.

  • In totaal hebben 65 deelnemers meegedaan aan het onderzoek, 152 mensen maakten gebruik van de app, 390 gezinnen hebben een groeiplan in Growpad gemaakt en 75 professionals en vrijwilligers kunnen werken met de Growpad.
  • De app is geïntroduceerd in de praktijk en kwalitatief onderzoek suggereert tevredenheid over het gebruik ervan, zowel onder professionals als de doelgroep.
  • De app kan worden gebruikt bij de begeleiding van mensen met multi-problematiek.
  • De app creëert overzicht in de vaak chaotische levens van de deelnemers.
  • Deelnemers zijn beter betrokken bij hun persoonlijke ontwikkeling.
  • Analyses van de gegevens van de app toonden aan dat ondersteuning zich vooral richtte op financiële zaken, gevolgd door gezondheidsthema’s.

Hoe verder?

Op basis van inzichten van bewoners, coaches en wetenschappers is er een Growpad supportwebsite gemaakt die het hele traject van begeleiding omvat. Daarnaast bestaat er een e-learningmodule en is er een training voor professionals.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Erasmus MC

Projectleider

Frank van Lenthe

Telefoonnummer

010 - 704 42 20

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO