'Gezonde Omgeving'

Gezonde Omgeving

Omschrijving

Kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben relatief vaak een gezondheidsachterstand. In het project Gezonde Omgeving werken de organisaties Cordaan, ’s Heerenloo en Sherpa samen met Vilans aan het terugdringen daarvan, specifiek gericht op het stoppen met roken.

In beeld

‘Ik weet hoe het is om te roken én om te stoppen.’ Nichaima is ervaringsdeskundige bij Gezonde Omgeving.
Lees haar verhaal

‘We richten ons op de motivatie en niet op het probleem.’ Inge is gezinsbegeleider bij Gezonde Omgeving.
Lees haar verhaal

Behoeftes van ouders

Elke organisatie heeft een projectteam met daarin een ouder als ervaringsdeskundige, die meedenkt en ervoor zorgt dat het project aan blijft sluiten bij de behoeftes van andere ouders. Daarnaast zijn er focusgroepen met ouders. Alle informatie wordt meegenomen bij het ontwikkelen van plannen om de ondersteuning aan ouders te verbeteren.

Shanna

Shanna (24) is een voorbeeld van iemand die veel baat kan hebben bij deze integrale aanpak. Ze woont in een woonvoorziening met begeleiding voor gezinnen. Ze heeft een licht verstandelijke beperking en is zwanger van haar tweede kind. En Shanna rookt. Bestaande begeleidingstrajecten om te stoppen werken niet, mede omdat ze niet goed functioneert in groepen en omdat ze het idee heeft dat begeleiders bepalen dat ze geen goede moeder is als ze rookt. Verder roken veel mensen in haar omgeving.

Motiverende gespreksvoering

De kracht van Gezonde Omgeving is dat de ervaringsdeskundigheid van ouders als uitgangspunt dient. Een andere kracht is dat er op drie sporen ingegrepen wordt: de competenties van begeleiders, de betrokkenheid van het netwerk én de samenwerking tussen verschillende hulpverleningsorganisaties. Door meer begeleiders te laten werken vanuit motiverende gespreksvoering en ouders te begeleiden zonder te veroordelen, neemt de motivatie toe.

Doel

Het doel van Gezonde Omgeving is om roken onder ouders met een licht verstandelijke beperking terug te dringen door een integrale aanpak te ontwikkelen waarbij het hele netwerk van de deelnemer meewerkt (ouder, begeleiders, sociale omgeving, professionals etc.).

Activiteitgegevens

Organisatie

Vilans

Projectleider

Marieke Meppelder

Telefoonnummer

06 15 63 56 49

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Video

  • Bekijk de video

    Created with Sketch.
© 2020 FNO