'Gezonde Omgeving'

Gezonde Omgeving

Omschrijving

Kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben relatief vaak een gezondheidsachterstand. In het project Gezonde Omgeving werkten de organisaties Cordaan (gehandicaptenzorg), ’s Heerenloo en Sherpa samen met Vilans (Kenniscentrum Langdurende Zorg) aan het terugdringen daarvan, specifiek gericht op ouders die willen stoppen met roken.

In beeld

‘Ik weet hoe het is om te roken én om te stoppen.’ Nichaima is ervaringsdeskundige bij Gezonde Omgeving.
Lees haar verhaal

‘We richten ons op de motivatie en niet op het probleem.’ Inge is gezinsbegeleider bij Gezonde Omgeving.
Lees haar verhaal

In het project is de interventie ‘Wat vind ik van mijn roken?’ ontwikkeld. Met deze interventie, die gebaseerd is op motiverende gespreksvoering, bespreekt een begeleider in vijf gesprekken het rookgedrag van een cliënt, en beoogt de motivatie van de cliënt om te stoppen met roken te vergroten.

Behoeftes van ouders

In elke organisatie ging een projectteam, bestaande uit een projectleider, een begeleider en minstens een cliënt met een LVB (de ervaringsdeskundige), aan de slag met het onderwerp roken. Zij leerden hoe belangrijk het is om samen met cliënten aan oplossingen te werken. Daarnaast waren er focusgroepen met ouders. Alle informatie is meegenomen bij het ontwikkelen van plannen om de ondersteuning aan ouders te verbeteren.

Shanna

Shanna (24) is een voorbeeld van iemand die veel baat kan hebben bij deze integrale aanpak. Ze woont in een woonvoorziening met begeleiding voor gezinnen. Ze heeft een licht verstandelijke beperking en is zwanger van haar tweede kind. En Shanna rookt. Bestaande begeleidingstrajecten om te stoppen werken niet, mede omdat ze niet goed functioneert in groepen en omdat ze het idee heeft dat begeleiders bepalen dat ze geen goede moeder is als ze rookt. Verder roken veel mensen in haar omgeving.

Motiverende gespreksvoering

De kracht van Gezonde Omgeving was dat de ervaringsdeskundigheid van ouders als uitgangspunt diende. Een andere kracht was dat er op drie sporen ingegrepen werd: de competenties van begeleiders, de betrokkenheid van het netwerk én de samenwerking tussen verschillende hulpverleningsorganisaties. Door meer begeleiders te laten werken vanuit motiverende gespreksvoering (MG) en ouders te begeleiden zonder te veroordelen, neemt motivatie toe.

Doel

Het doel van Gezonde Omgeving was om roken onder ouders met een licht verstandelijke beperking terug te dringen door een integrale aanpak te ontwikkelen waarbij het hele netwerk van de deelnemer meewerkt.

Resultaten

  • Van de achttien deelnemers die aan de interventie begonnen hebben veertien deelnemers het traject doorlopen en afgemaakt.
  • Acht cliënten roken evenveel als voor de interventie, drie cliënten zijn gestopt met roken en drie cliënten zijn minder gaan roken.
  • Er was een significante toename bij cliënten van de motivatie om te willen stoppen met roken.
  • Begeleiders in de gehandicaptenzorg zijn getraind in motiverende gespreksvoering en passen dit toe bij hun cliënten. Niet alleen op het gebied van roken, maar ook bij andere onderwerpen die in de begeleiding van cliënten aan bod komen.
  • Er zijn werkvormen gevonden waarin er ruimte is voor ieders inbreng om de gelijkwaardige samenwerking tussen professionals en cliënten te bevorderen.

Met de ontwikkelde interventie ‘Wat vind ik van mijn roken?’ gaan begeleiders het gesprek over roken aan met mensen met een LVB. De interventie is erkend als goed onderbouwd door het RIVM.

Hoe verder?

De motiverende gespreksvoering is geborgd bij de drie samenwerkende organisaties. De ervaringsdeskundigheid is geborgd bij de interne leerlijnen van Sherpa en Cordaan.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Vilans

Projectleider

Marieke Meppelder

Telefoonnummer

06 15 63 56 49

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO