'SameNoord Wijchen'

SameNoord Wijchen

Omschrijving

Het project SameNoord Wijchen werkt aan beter ervaren gezondheid en gezond gewicht bij ouders en kinderen in Noord-Wijchen. Het is een integrale positieve gezondheidsaanpak gericht op:

  1. een kindvriendelijke wijk
  2. toegankelijkheid en gebruik van bestaand aanbod
  3. het vergroten van vaardigheden

In de eerste fase van het project hebben ouders, lokale professionals en onderzoekers samen aan een plan van aanpak gewerkt. Vanaf 2016 wordt dit plan samen uitgevoerd. Het project is gestart onder de naam ‘Gezond Leven in Noord-Wijchen’. Sinds 2017 ging het verder onder de naam SameNoord, een naam die ouders en meewerkende professionals samen bedachten.

SameNoord Wijchen besteedt aandacht aan het vinden van oplossingen bij eenzaamheid en financiën gerelateerde stress, en verbeteringen in de sociale en fysieke omgeving zoals een veilige speelplek en verkeersveiligheid. Door de basis van gelijkwaardigheid ontstaan verbindingen tussen de mensen die meedoen in het project. Het behalen van successen geeft ouders vertrouwen, meer zelfrespect en het gevoel dat ze ‘ertoe doen’. Bewoners van Noord-Wijchen werken aan een kindvriendelijke omgeving en het verbeteren van de gezondheid van gezinnen in de wijk. Hiervoor zijn werkgroepen opgestart waarin bewoners werken aan thema’s die zij zelf op de agenda hebben gezet. Voor de betrokken bewoners is dit een mooie manier om aan het verbeteren van hun eigen wijk te werken en ook nog eens nieuwe mensen te ontmoeten.

Partners in het project zijn, naast ouders, onder meer de GGD, Welzijn, Radboud UMC, de gemeente, het sociaal wijkteam en organisaties uit andere sectoren (vrijwilligers, sport en gezond eten, onderwijs).

Doel

SameNoord werkt aan beter ervaren gezondheid en gezond gewicht bij ouders en kinderen in Noord-Wijchen.

Resultaten

In SameNoord werkten zo’n 35 ouders en meer dan 100 professionals samen aan het verbeteren van de gezondheid van gezinnen in de wijk. De samenwerking van ouders en diverse organisaties leidde tot een groot aantal activiteiten en regelingen, zoals een gemeentelijke vergoeding van zwemlessen voor ouders met een laag inkomen. Tijdens de projectperiode namen meer dan 100 ouders en kinderen deel aan bestaande en nieuwe activiteiten.

  • Ouders en professionals hebben nieuwe mensen leren kennen en van elkaar geleerd.
  • Professionals kregen nieuwe inzichten en werken nu meer vanuit wat ouders nodig hebben.
  • Meerdere ouders blijven zich inzetten als vrijwilliger bij de activiteiten en/of hebben werk gevonden.
  • Organisaties en hun activiteiten en financiële regelingen voor gezinnen in een kwetsbare situatie zijn bekender en toegankelijker geworden.
  • De kindvriendelijkheid van de wijk is toegenomen volgens ouders die hier wonen.
  • Ouders en kinderen in Noord-Wijchen zijn iets meer gaan bewegen.

Download het factsheet met resultaten (pdf)

Bekijk de ideeën en tips om meer ouders en kinderen te bereiken (pdf)

Lees de overwegingen voor het werken met een vrijwilligersvergoeding (pdf)

Hoe verder

Een groot aantal activiteiten gaat door na de projectperiode. Twintig ouders blijven zich hiervoor inzetten, samen met professionals vanuit betrokken organisaties. Een stichting en zes organisaties willen samen Weijkpark realiseren: een speeltuin en kinderboerderij in Park Noord.

Professionals waarderen de SameNoord Wijchen werkwijze. Daarom worden werkwijze en een handleiding verspreid onder projectpartners en ook beschikbaar gemaakt via het loket Gezond Leven. Wetenschappelijke publicaties over de geleerde lessen uit het project zijn in voorbereiding.

Activiteitgegevens

Organisatie

GGD Gelderland-Zuid

Projectleider

Gerda Wink

Telefoonnummer

088 - 14 47 300

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO