'SameNoord Wijchen'

SameNoord Wijchen

Omschrijving

Het project SameNoord Wijchen werkt aan beter ervaren gezondheid en gezond gewicht bij ouders en kinderen in Noord-Wijchen. Het is een integrale positieve gezondheidsaanpak gericht op:

  1. een kindvriendelijke wijk
  2. toegankelijkheid en gebruik van bestaand aanbod
  3. het vergroten van vaardigheden

In de eerste fase van het project hebben ouders, lokale professionals en onderzoekers samen aan een plan van aanpak gewerkt. Vanaf 2016 wordt dit plan samen uitgevoerd. Het project is gestart onder de naam ‘Gezond Leven in Noord-Wijchen’. Sinds 2017 ging het verder onder de naam SameNoord, een naam die ouders en meewerkende professionals samen bedachten.SameNoord Wijchen besteedt aandacht aan het vinden van oplossingen bij eenzaamheid en financiën gerelateerde stress, en verbeteringen in de sociale en fysieke omgeving zoals een veilige speelplek en verkeersveiligheid. Door de basis van gelijkwaardigheid ontstaan verbindingen tussen de mensen die meedoen in het project. Het behalen van successen geeft ouders vertrouwen, meer zelfrespect en het gevoel dat ze ‘ertoe doen’. Bewoners van Noord-Wijchen werken aan een kindvriendelijke omgeving en het verbeteren van de gezondheid van gezinnen in de wijk. Hiervoor zijn werkgroepen opgestart waarin bewoners werken aan thema’s die zij zelf op de agenda hebben gezet. Voor de betrokken bewoners is dit een mooie manier om aan het verbeteren van hun eigen wijk te werken en ook nog eens nieuwe mensen te ontmoeten.Partners in het project zijn, naast ouders, onder meer de GGD, Welzijn, Radboud UMC, de gemeente, het sociaal wijkteam en organisaties uit andere sectoren (vrijwilligers, sport en gezond eten, onderwijs).

Resultaten

Bekijk de factsheet

Activiteitgegevens

Organisatie

GGD Gelderland-Zuid

Projectleider

Gerda Wink

Telefoonnummer

088 1447300

Volg ons

LinkedIn
© 2020 FNO