'De Wijk in Topvorm met VVV-Venlo'

De Wijk in Topvorm met VVV-Venlo

Omschrijving

Binnen De Wijk in Topvorm met VVV-Venlo zijn projecten en initiatieven uitgevoerd om kinderen in de gemeente Venlo gezonder en weerbaarder te maken. De kinderen zijn op school én in het stadion van VVV-Venlo aan de slag gegaan met de thema’s gezonde leefstijl, weerbaarheid en respect. Met name de onderwerpen respect en suiker (hoeveel suiker mag je per dag binnenkrijgen en waar zit hoeveel suiker in?) hebben veel indruk gemaakt.

Doel

Binnen het project De Wijk in Topvorm wilde VVV-Venlo door het combineren van de sterke punten uit een aantal eerdere projecten een integrale aanpak ontwikkelen die bijdraagt aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden in Venlo.

Resultaten

Met de scholentour zijn Venlo-breed ongeveer 3000 kinderen en hun ouders bereikt. Ruim 100 leerlingen van basisscholen uit achterstandswijken hebben deelgenomen aan het project SportMpower Junior, een traject van 10 weken met bijeenkomsten in de eigen wijk en in het stadion die de kinderen als leuk en leerzaam hebben ervaren.

Bij deze deelnemers van SportMpower Junior is sprake van:

  • toename van zelfvertrouwen;
  • toename van kennis over een gezonde leefstijl;
  • toename van motivatie om te kiezen voor een gezonde leefstijl;
  • verbetering van ervaren gezondheid.

Ouders van de deelnemers deden mee aan de ouderbijeenkomsten. Kennis over cyberpesten en attitude richting sociale media zijn sterk verbeterd. Er lijkt een reductie te zijn in beeldschermtijd.

Kinderen beoordelen hun eigen gezondheid en welbevinden na afloop van de interventie slechter dan daarvoor (van 88 procent naar 81 procent). Dit heeft wellicht te maken met bewustwording van de eigen leefstijl.

Ouders waren enthousiast en in sommige gezinnen zijn er echt stapjes gezet richting een gezonde(re) leefstijl. Om nog meer ouders te betrekken zijn Voetjegym en de Peutertour opgezet waarmee nog eens ruim 200 peuters en kleuters op een laagdrempelige manier aan de slag zijn gegaan met bewegen (samen met de ouders), groente eten en water drinken. Uit een groepsinterview met moeders die met hun kinderen hebben meegedaan met Voetjegym blijkt dat vooral het samen bewegen erg gewaardeerd wordt door de ouders én de kinderen. Uit interviews met leidsters van verschillende peuterspeelzalen blijkt dat de Peutertour aanslaat bij de kinderen.

Ten slotte zijn 25 mensen structureel gaan wandelvoetballen in de wijk, hetgeen positief blijkt bij te dragen aan hun ervaren gezondheid.

Hoe verder?

De wijkactiviteiten (wandelvoetbal) vinden in twee wijken structureel plaats en zijn zelfvoorzienend. De Scholentour en Voetjegym worden meegenomen in de menukaart van Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dit betekent dat scholen vanuit een beschikbaar gesteld budget een aantal projecten/activiteiten kunnen kiezen. De Peutertour wordt in de toekomst volledig gefinancierd door JOGG Venlo en Spring.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

VVV Foundation

Projectleider

Annemieke Kiesel

Telefoonnummer

077 - 351 58 06

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO