'Gezond Nieuw Lekkerland'

Gezond Nieuw Lekkerland

Omschrijving

Wie gezond en fit is, heeft meer kansen zich te ontwikkelen en actief mee te doen op school, thuis of op het werk. Het project Gezond Nieuw-Lekkerland, een project van de GGD (Dienst Gezondheid en Jeugd) en de gemeente Molenwaard, organiseerde daarom verschillende activiteiten om kinderen en ouders enthousiast te maken voor gezond eten en bewegen.

Overgewicht voorkomen
De drijvende kracht achter het project was de goede samenwerking tussen de beweegcoaches van Molenwaard Actief, de managers en pedagogisch medewerkers van Wasko Kinderopvang, de Jeugdverpleegkundigen van Rivas, de teams van drie basisscholen, de gemeente Molenwaard en de GGD (Dienst Gezondheid en Jeugd). Allen hadden een gemeenschappelijk doel: het voorkomen van overgewicht bij kinderen van 2 tot 12 jaar en hun ouders.

Integrale aanpak
Het project was gericht op de preventie van overgewicht door een integrale aanpak. De nadruk lag op drie pijlers:

  1. de fysieke en sociale omgeving
  2. voorlichting en educatie
  3. signalering en advies

Zo kregen peuters die de peuterspeelzaal bezoeken speciale beweeglessen. Kinderen en hun ouders maakten op de basisschool op een interactieve manier kennis met gezonde voeding en de kinderen konden meedoen aan allerlei naschoolse beweegactiviteiten.

Als onderdeel van het project is een socialmarketingonderzoek uitgevoerd onder inwoners met een lage opleiding. De focus lag hierbij op het achterhalen van de factoren die een rol spelen als het gaat om gezond eten en bewegen. Om de inwoners nog meer te betrekken bij het project is er daarnaast een inwonerspanel gevormd, bestaande uit zes moeders, dat meedacht, met ideeën kwam en deze uitvoerde.

Hieruit is bijvoorbeeld een beweeggroep voor moeders, de cursus ‘Gezond Kopen, Gezond Koken’ en een kookboek met simpele en gezonde recepten voortgekomen. Daarnaast zijn er tien diepte-interviews uitgevoerd met ouders.

Doel

Het project Gezond Nieuw-Lekkerland richtte zich op het bevorderen van een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl (voeding en bewegen) voor kinderen van 2-12 jaar en hun ouders in Nieuw-Lekkerland. Hierbij was specifiek aandacht voor het verminderen en voorkomen van overgewicht bij deze kinderen en ouders, waarbij is ingezet op ouders met een laag opleidingsniveau.

Resultaten

De beweeggroep voor moeders blijkt het succesnummer te zijn van dit project.

  • De aangesloten kinderopvanglocatie is door het duwtje van dit project een officieel gezond kinderopvang geworden en zet zich in om al hun kinderopvanglocaties gezond te maken.
  • Een van de aangesloten basisscholen heeft het vignet Gezonde School behaald.
  • Er is een beweeggroep ontstaan van ongeveer 10 moeders die wekelijks samenkomt.
  • Er is bij ouders bewustwording gekomen over gezond eten en bewegen.
  • Kinderen uit groep 6,7 en 8 spelen dagelijks meer buiten, drinken meer water en doen tussendoor meer beweegspelletjes.

Hoe verder?

De beweeggroep voor moeders draait al ruim een jaar zelfstandig en er haken nog steeds nieuwe moeders aan. Tot slot zijn er nieuwe financieringsbronnen gevonden vanuit de gemeente om de cursus ‘Gezond Kopen, Gezond Koken’ te borgen.

Activiteitgegevens

Organisatie

Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ

Projectleider

Wendy Schneider

Telefoonnummer

078 - 77 08 500

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO