'Gezonde Toekomst Dichterbij Hengelo'

Gezonde Toekomst Dichterbij Hengelo

Omschrijving

Gezonde Toekomst Dichterbij Hengelo richt zich op het terugdringen van gezondheidsachterstanden van gezinnen in een achterstandssituatie in de buurten Klein Driene, De Noork, de Sterrenbuurt en de Hengelose Es Noord. Het project ondersteunt vijftig gezinnen met kinderen.

Eigen competenties

Het project is ontwikkeld vanuit een aantal gedachten. Ten eerste om vroegsignalering te versterken, zowel vanuit betalingsachterstanden als vanuit de wijkteams. Ten tweede om aandacht te geven aan de financiële situatie. Overzicht creëren en zelf weer de touwtjes in handen krijgen, kan veel verschil maken. Dit maakt ook onderdeel uit van de geluksgerichte werkwijze, een derde element. Autonomie, inzetten van eigen competenties en verbondenheid zijn hier kernwoorden. Zowel in de ondersteuning van de individuele gezinnen als bij collectieve activiteiten.

Geluksgericht werken

Gezonde Toekomst Dichtbij Hengelo is een holistisch project: het concept gezondheid wordt ruim geïnterpreteerd. Er is aandacht voor financiën en schulden en voor bewegen en sport. Maar het belangrijkste is dat via de methode van het geluksgericht werken (onder andere de Geluksroute) autonomie en zelfregie, competenties en verbondenheid centraal staan.

Startpunt

De mensen uit de buurten zelf zijn het startpunt van het project. Daarnaast zijn er in de voorbereidingsfase interviews gehouden met mensen uit de doelgroep. Voor professionals van het wijkteam is het soms zoeken naar de juiste vragen en instrumenten om het gesprek niet alleen vanuit de hulpvraag te voeren. Met behulp van onder meer de speciaal gemaakte vragenlijst lukt dit steeds beter.

Doel

Het versterken van veerkracht en zelfregie in de gezinnen in Hengelo. Waardoor een positief effect op ervaren gezondheid en ook op roken, alcoholgebruik en overgewicht wordt bereikt.

Activiteitgegevens

Organisatie

Gemeente Hengelo

Projectleider

Marieke Arends, Tanja Diepenmaat

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Video

  • Bekijk de video

    Created with Sketch.
© 2020 FNO