'Gezonde Toekomst Dichterbij Hengelo'

Gezonde Toekomst Dichterbij Hengelo

Omschrijving

Gezonde Toekomst Dichterbij Hengelo richtte zich op het terugdringen van gezondheidsachterstanden van gezinnen in een achterstandssituatie in buurten in Hengelo: Klein Driene, De Noork, de Sterrenbuurt en de Hengelose Es Noord.

Kenmerkend aan het project was dat is uitgegaan van positieve psychologie en gezondheid door aan te sluiten bij de motivatie van inwoners en samen doelen te stellen. Met niet alleen aandacht voor problemen, maar juist ook het versterken van wat goed gaat.

Eigen competenties

Het project is ontwikkeld vanuit een aantal gedachten. Ten eerste om vroegsignalering te versterken, zowel vanuit betalingsachterstanden als vanuit de wijkteams. Ten tweede om aandacht te geven aan de financiële situatie. Overzicht creëren en zelf weer de touwtjes in handen krijgen, kan veel verschil maken. Dit maakt ook onderdeel uit van de geluksgerichte werkwijze, een derde element. Autonomie, inzetten van eigen competenties en verbondenheid zijn hier kernwoorden. Zowel in de ondersteuning van de individuele gezinnen als bij collectieve activiteiten.

Geluksgericht werken

Gezonde Toekomst Dichtbij Hengelo was een holistisch project: het concept gezondheid werd ruim geïnterpreteerd. Er was aandacht voor financiën en schulden en voor bewegen en sport. Maar het belangrijkste is dat via de methode van het geluksgericht werken (onder andere de Geluksroute) autonomie en zelfregie, competenties en verbondenheid centraal stonden.

Startpunt

De mensen uit de buurten zelf waren het startpunt van het project. Daarnaast zijn er in de voorbereidingsfase interviews gehouden met mensen uit de doelgroep. Voor professionals van het wijkteam was het soms zoeken naar de juiste vragen en instrumenten om het gesprek niet alleen vanuit de hulpvraag te voeren. Met behulp van onder meer de speciaal gemaakte vragenlijst lukte dit steeds beter.

Doel

Het versterken van veerkracht en zelfregie van de gezinnen in Hengelo, waardoor een positief effect wordt bereikt in ervaren gezondheid en ook bij roken, alcoholgebruik en overgewicht.

Resultaten

Gezonde Toekomst Dichterbij Hengelo ondersteunde vijftig gezinnen.

  • Sociaal werkers zijn te spreken over het geluksgericht werken en de tools die hiervoor zijn ingezet.
  • De zelfstandigheid van de deelnemers (gezinnen) is toegenomen.
  • De deelnemers hebben zich ontwikkeld en het zelfvertrouwen nam toe.
  • Deelnemers eten gezonder, bewegen vaker, ondernemen meer activiteiten en in veel gevallen is het netwerk vergroot.
  • Veel gezinnen bespreken met elkaar niet alleen problemen, maar waarderen ook de gezelligheid van het elkaar ontmoeten.
  • Je spreekt mensen niet aan op hun problemen of armoede, maar op wat ze zelf graag willen en leuk vinden. Dat werkt.
  • Er wordt meer gebruikt gemaakt van data, onder andere bij het verkennen van de populatie van een wijk en het inzicht krijgen in het gebruik van regelingen.

Hoe verder?

De ontwikkelde tools rondom vroegsignalering van armoede en geluksgericht werken worden gebruikt en verder ontwikkeld binnen de wijkteams. Het gezinsprogramma Gezond Gezin krijgt een vervolg. De gemeente Hengelo heeft inzichten uit dit project meegenomen in onder andere de nieuwe nota gezondheid, aanpak vroegsignalering, schulden en armoede.

Activiteitgegevens

Organisatie

Gemeente Hengelo

Projectleider

Marieke Arends, Tanja Diepenmaat

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO