'Een goede start voor kinderen in Amsterdam Holendrecht'

Een goede start voor kinderen in Amsterdam Holendrecht

Omschrijving

Amsterdamse basisscholen werkten met financiële steun van de gemeente twee jaar lang aan beter onderwijs, een goede gezondheid en minder armoede. Een goede start onderzocht op vier basisscholen in de wijk Holendrecht welke activiteiten er werden ingezet, hoe die samenhingen, en wat ze de school en de leerlingen opleverden.

De scholen organiseerden vooral activiteiten binnen de school. Succesvolle activiteiten voor beter onderwijs richtten zich op de competenties van het schoolteam en boden leerlingen onderwijs op maat. Voor een betere gezondheid maakten de scholen gebruik van lesprogramma’s voor psychosociale gezondheid en verzorgden ze extra sportlessen en ontbijt en lunch op school. Om armoede te verminderen faciliteerden de scholen het gebruik van de stadspas en van maatschappelijk werk.

De uitvoering van activiteiten werd bevorderd door een sterk schoolteam, en door contacten tussen scholen, met ouders en met organisaties in de buurt. Samenhang tussen de activiteiten werd onder meer gerealiseerd door de inzet van een lokale coördinator.

Doel

Het doel van dit project was kinderen van gezinnen met een laag inkomen een goede start te bieden via een integrale aanpak op basisscholen in Holendrecht.

Resultaten

  • Tijdens het scholenprogramma rapporteerden leerlingen een beter kwaliteit van leven.
  • Ook rapporteerden de leerlingen aan het eind van het programma een betere mentale gezondheid.
  • Na afloop van het programma waren deze verbeteringen bij de leerlingen niet meer zichtbaar.
  • Directeuren zeiden dat er meer rust ontstond op de scholen, dat er minder incidenten waren en dat incidenten makkelijker konden worden opgelost.
  • Door de inzet van de stadspas kwamen ouders gemakkelijker in contact met maatschappelijk werk.

De lokale coördinator was de sleutelfiguur die de schooldirecties in contact bracht met het bestaande aanbod aan activiteiten en met relevante lokale en gemeentelijke sleutelfiguren. Ook hielp de coördinator bij het verbeteren van de contacten tussen de verschillende scholen, waardoor er meer werd samengewerkt.

Hoe verder?

De financiële steun van de gemeente werd niet in dezelfde vorm voortgezet. Wel zijn sommige activiteiten door de gemeente overgenomen. De leerervaringen worden bovendien gebruikt voor nieuwe gemeentelijke jeugdprojecten gericht op onderwijs, gezondheid en armoede.

Door de scholen zelf werden alleen die activiteiten voortgezet die uit reguliere of aanvullende middelen bekostigd konden worden. Schooldirecties geven aan dat daarmee veel van de inzet behouden blijft, hoewel ook enkele onderdelen van het programma kwamen te vervallen.

Activiteitgegevens

Organisatie

Amsterdam UMC Sociale Geneeskunde

Projectleider

Janneke Harting

Telefoonnummer

020 - 566 50 49

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO