'Blijvend gezond en sociaal actief'

Blijvend gezond en sociaal actief

Omschrijving

Mensen in de gemeente met elkaar verbinden zodat ze meer sociaal betrokken zijn en samenwerken aan een betere gezondheid. Hier is vanuit Blijvend gezond en sociaal actief Midden-Groningen door verschillende partijen aan gewerkt. Het programma bestond uit drie deelprojecten:

  • Betrokken bewoners
  • Gezonde school
  • Welzijn op recept

Er werden allerlei activiteiten georganiseerd gericht op maatschappelijke participatie, eigen regie, (veer)kracht, meer bewegen en gezonde voeding. Er is gezocht naar een goede verbinding tussen informele en formele ondersteuning, zodat deze elkaar aanvulden. De deelprojecten en de activiteiten kwamen voort uit gesprekken met inwoners, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties over wat er in deze regio leeft en speelt. Het concept positieve gezondheid liep als een rode draad door het programma en de activiteiten.

Doel

Het verbeteren en behouden van gezondheid en welbevinden van gezinnen in een kwetsbare situatie in de gemeente Midden-Groningen. Hierbij lag de focus op sociaal-maatschappelijke participatie en de positieve effecten daarvan op leefstijlkeuzes.

Resultaten

Betrokken bewoners:

  • Er zijn nieuwe contacten ontstaan doordat mensen elkaar meer tegenkomen. De wil is er om elkaar te helpen.
  • De website wehelpen.nl is gelanceerd, voor het matchen van vraag en aanbod van vrijwilligersklussen in de regio.

Gezonde school:

  • De sfeer in de klassen is positiever en er zijn minder problemen en gedoe.
  • Scholen dragen uit dat ze een Gezonde school zijn. Ze hebben meer aandacht voor gezondheid en welbevinden.

Welzijn op recept:

  • Deelnemers zien hun eigen (veer)kracht, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en het aantal sociale contacten toenemen.
  • Iets meer dan de helft van de deelnemers geeft aan dat hun gevoel van welbevinden is toegenomen.
  • De zorgverlening in de regio is verschoven van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag, met meer aandacht voor preventie.

Hoe verder?

Gemeente Midden-Groningen gaat een groot deel van het programma voortzetten, verbreden en doorontwikkelen. Dit is mogelijk door subsidie van het Nationaal programma Groningen. Binnen dit programma worden de behaalde resultaten geborgd en kan verder worden gegaan met uitbreiding en doorontwikkeling van Welzijn op recept en met de verbinding tussen informele en formele ondersteuning.

Gezonde school is voor het schooljaar 2019-2020 geborgd, maar aanvullende financiering is nodig voor de langere termijn en om het aantal scholen uit te breiden. Dit wordt meegenomen in het gemeentebeleid voor gezondheid, sport en onderwijs.

Activiteitgegevens

Organisatie

Gemeente Midden Groningen

Projectleider

Johan Kalk

Telefoonnummer

0598 - 37 37 37

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO