'Voorstad Beweegt'

Voorstad Beweegt

Omschrijving

Het project Voorstad Beweegt zette zich in om de ervaren gezondheid van bewoners in een achterstandssituatie in Voorstad – een wijk in Deventer – te verbeteren. Doelgroep waren voornamelijk gezinnen met jonge kinderen, jongeren van 10 t/m 16 jaar en ouderen.

Eerst is verkend wat gezondheid betekent voor bewoners. Sociale contacten, beweging, positieve levensinstelling, ‘in control zijn’, gezonde voeding en ontspanning bleken de belangrijkste thema’s te zijn. Vervolgens zijn initiatieven en vragen van bewoners op deze thema’s breed opgepakt.

Dit heeft geleid tot 24 nieuwe activiteiten in de wijk en tot concrete plannen en acties: van zwemles en stoelgymnastiek tot fietsmaatjes en sport- en spelactiviteiten. Participatie van bewoners en betrokken partijen, empowerment van de groepen en samenwerking tussen verschillende sectoren vormden de sleutels tot succes.

Doel

Doel van Voorstad Beweegt was om zelfredzaamheid en persoonlijke omstandigheden van gezinnen in achterstandssituaties te verbeteren, om vervolgens via passend aanbod de gezondheid van de gezinnen te bevorderen.

Resultaten

In totaal hebben er zo’n 350 bewoners deelgenomen. Daarbij is de samenwerking en het netwerk van partijen die werken in Voorstad versterkt en zijn er nieuwe samenwerkingen opgestart.

  • Bewonersparticipatie levert meer sociale contacten op en mensen voelen zich deel van een groep en de buurt. De leefbaarheid neemt toe. Mensen groeten elkaar, kijken naar elkaar om, kennen elkaar en voelen zich veilig in de buurt.
  • Er zijn acht bewoners opgeleid tot leider sportieve recreatie. Zij kunnen zelfstandig activiteiten organiseren in de buurt. Twee deelnemers hebben een betaalde baan gevonden.
  • Deelnemers aan de moedergroep van een basisschool zijn actiever gaan participeren in de wijk en hebben hun sociale netwerk uitgebreid.
  • Zes moeders hebben een speel-o-theek gerund voor kinderen uit de buurt.

Hoe verder?

De gemeente Deventer ondersteunt de aanpak en levert haar bijdrage met een overbruggingsbudget om verder te bouwen aan de basis die is gelegd. Daarvoor zal aansluiting plaatsvinden bij de doorontwikkeling van de sociale (wijk)teams en de Deventer wijkaanpak en dient de lokale gezondheidsnota met positieve gezondheid als onderliggende visie als uitgangspunt.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

GGD IJsselland

Projectleider

Marja de Jong

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO