'Gezond Gewicht Kansrijk in Zaanstad'

Gezond Gewicht Kansrijk in Zaanstad

Omschrijving

Lifestyle Triple P Plus is een leefstijlinterventie die betere opvoedvaardigheden combineert met meer kennis over gezonde voeding en bewegen. Gezond Gewicht Kansrijk in Zaanstad maakt deze interventie geschikt voor kwetsbare gezinnen: ZaansFit. Het project werkt aan gezondheidsnetwerken rondom gezinnen in achterstandssituaties en het onderhouden van deze netwerken.

Kijkje in de keuken

‘Het systeem loopt als een tierelier.’
Lees het interview met coördinator gezondheidsnetwerken Annelijn de Ligt

Een sterk netwerk helpt een gezonde leefstijl te bevorderen bij laagopgeleide mensen. Voor professionals is het prettig dat zij er niet alleen voor staan, maar kunnen afstemmen en samenwerken met partners. De netwerken bestaan uit uiteenlopende partijen: het sociaal domein, de medische zorg, de gemeente en het sportbedrijf.

Professionals worden door middel van de ‘leerexpeditie’ getraind om gezonde leefstijl bespreekbaar te maken bij onder andere laaggeletterden of mensen met verschillende culturele achtergronden.

Wat verstaan de (laagopgeleide) bewoners onder gezondheid en wat vinden zij belangrijk? Dit staat centraal in een begeleidend onderzoek in samenwerking met Pharos. Zo blijkt er behoefte aan meer voorlichting over een gezonde leefstijl. Samen met de pedagogen van de GGD wordt daarom een etikettenworkshop ontwikkeld waarin bewoners leren hoe je een etiket van een verpakking kunt lezen.

Vanuit de netwerken Zaanstad-Zuidoost en Zaanstad-Noord zijn werkgroepen gestart met enthousiaste professionals die concrete afspraken hebben gemaakt over de diverse rollen. Dat de aanpak werkt is nu al zichtbaar. Zo schakelde een gymdocent de hulp in van de Centrale Zorgverlener om een kind te helpen dat niet goed kon mee doen met de gymles vanwege zijn gewicht. De ouders waardeerden dit enorm en het kind ging de cursus ZaansFit doen.

Filmpjes

Gezond Gewicht Kansrijk maakte drie filmpjes over de ketenaanpak en de cruciale rol van de Centrale Zorgverleners:

Over de brede aanpak van de Centrale Zorgverleners:

Filmpje voor de gezinnen zelf:

Over de landelijke ketenaanpak en de noodzaak voor Zaanstad. En over de samenwerking met kinder- en huisartsen en de meerwaarde van Centrale Zorgverleners:

Doel

Door dit project gaan lage SES-gezinnen gemakkelijker met een gezonde leefstijl aan de slag, kennen zorgprofessionals de zorgbehoeften van de doelgroep en weten zorgverleners elkaar te vinden ten behoeve van doorverwijzing door een sterk integrale netwerk.

Activiteitgegevens

Organisatie

GGD Zaanstreek-Waterland

Projectleider

Christine Eggenkamp, Annelijn de Ligt

Telefoonnummer

0900 - 254 54 54

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2020 FNO