'Gezond Gewicht Kansrijk in Zaanstad'

Gezond Gewicht Kansrijk in Zaanstad

Omschrijving

Gezond Gewicht Kansrijk in Zaanstad is onderdeel van het programmaplan JOGG-Zaanstad. Dit programma werkt integraal aan een gezonde omgeving, het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van gezondheidsvaardigheden. De gezinnen waarop het project zich richt hebben in veel gevallen te maken met verschillende complexe problemen als stress, laaggeletterdheid, moeite met rondkomen. Werken aan een gezonde leefstijl heeft meer effect als er ook aandacht is voor het oplossen van deze problemen.

Kijkje in de keuken

‘Het systeem loopt als een tierelier.’
Lees het interview met coördinator gezondheidsnetwerken Annelijn de Ligt

Centrale Zorgverleners

Doorbraak was de inzet van Centrale Zorgverleners: JGZ-professionals met extra tijd voor en kennis over onderliggende factoren van overgewicht en obesitas. De Centrale Zorgverleners zijn het aanspreekpunt voor gezin en professionals binnen de integrale aanpak. Zij behandelen niet zelf, maar coachen ouder en kind en kennen en zijn bekend in het lokale netwerk, verwijzen door naar aanbieders en coördineren ondersteuning en zorg.

De netwerken bestaan uit uiteenlopende partijen: het sociaal domein, de medische zorg, de gemeente en het sportbedrijf. Voor professionals is het prettig dat zij er niet alleen voor staan, maar kunnen afstemmen en samenwerken met partners. Professionals zijn getraind om vanuit een positieve, gelijkwaardige insteek overgewicht en leefstijl bespreekbaar te maken bij ouders en kinderen, onder andere laaggeletterden en mensen met verschillende culturele achtergronden.

Ouder: ‘De Centrale Zorgverlener zit er niet bovenop, houdt wel contact, maar is niet dwingend. Ze laat me in mijn waarde. Ze heeft me gezegd dat ik op de juiste weg ben en dat heeft mij veel kracht gegeven. Bij haar heb ik het gevoel dat er naar me geluisterd wordt en dat zij mij niet beoordeelt, van: “oh, jij hebt overgewicht,” of “jij hebt echt totaal geen idee van voeding”.’

Doel

Gezond Gewicht Kansrijk werkt in Zaanstad binnen zes gezondheidsnetwerken in de verschillende wijken aan een gezonde omgeving en passende ondersteuning voor kinderen met overgewicht of obesitas.

Resultaten

  • Ruim 250 professionals zijn geschoold in het aangaan van het gesprek met ouders en kinderen over gezond gewicht.
  • Ruim 500 gezinnen zijn bereikt en ruim 400 gezinnen zijn (langdurig) begeleid naar een gezonde leefstijl door de Centrale Zorgverleners.
  • Er zijn bloeiende Gezondheidsnetwerken tot stand gekomen waarin professionals uit sociaal domein en publieke gezondheid die met kinderen werken, elkaar weten te vinden en afspraken met elkaar maken.
  • Er worden meer kinderen met overgewicht (en hun ouders) doorverwezen naar ZaansFit en/of de Centrale Zorgverlener.
  • Er is samen met betrokken gezinnen een passend sport- en beweegaanbod ontwikkeld.
  • Bewegingsprogramma Zaansfit is met en door de gezinnen meer ‘op maat’ gemaakt.
  • Er is minder uitval van gezinnen bij begeleiding dan in 2016: van 35 naar 10 procent.

Hoe verder?

GGD Zaanstreek-Waterland heeft voor Zaanstad en vier kleine gemeenten een subsidieaanvraag gedaan waarmee de aanpak van Zaanstad als voorbeeld kan worden uitgerold naar de andere gemeenten. Na een succesvol eerste jaar is subsidie verleend voor het vervolg: Gezond opgroeien in Zaanstreek-Waterland. In het programmaplan JOGG-Zaanstad (2019-2022) is er meer aandacht voor een gezonde omgeving, armoede en laaggeletterdheid.

Activiteitgegevens

Organisatie

GGD Zaanstreek-Waterland

Projectleider

Christine Eggenkamp, Annelijn de Ligt

Telefoonnummer

0900 - 254 54 54

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO