Wat leer je?

  • hoe je gezinnen kunt begeleiden bij gezondheidsverbetering
  • hoe je onderliggende problemen kunt aanpakken
  • hoe je beter kunt aansluiten bij wat gezinnen in achterstandssituaties nodig hebben
  • hoe je op maat kunt ondersteunen
  • hoe je bewoners kunt betrekken en verbinden bij je project
  • hoe je intensief en productief kunt samenwerken met andere professionals

Wil je leren hoe je gezondheidsachterstanden succesvol aanpakt?

Vijf jaar gezondheidsachterstanden verkleinen. Dit is wat werkt!

6 oktober 2020

Ruim vijf jaar geleden startte FNO het programma Gezonde Toekomst Dichterbij. Wageningen University, Wageningen Economic Research en het Verwey-Jonker Instituut evalueerden het programma. In dit webinar presenteren we de overall resultaten en leer je wat werkt bij de aanpak van gezondheidsachterstanden bij gezinnen in achterstandssituaties.

Sprekers: o.a. Monique Schrijver, Karien Stronks en Lenneke Vaandrager. Deelnemers aan onze projecten en leden van de klankbordgroep zitten ook aan tafel.

Bewoners in een achterstandssituatie betrekken bij gezondheid, zo pak je dat aan.

13 oktober 2020

Het is een van de meest cruciale onderdelen: het betrekken van mensen met gezondheidsachterstanden bij je project. Wat je organiseert moet aansluiten bij waar zij behoefte aan hebben. Een eerste indruk is vaak bepalend. Gezondheid of gezond gedrag problematiseren werkt niet. Leuke dingen organiseren wel; activiteiten waar mensen energie van krijgen en waarbij ze anderen kunnen ontmoeten. Leer er meer over in dit webinar.

Sprekers: o.a. Chandra Verstappen, Cora van de Koppel, Jeanny Engels, deelnemers aan onze projecten en leden van de klankbordgroep.

Wat is een goed samenwerkingsrecept voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden?

15 oktober 2020

Het vraagstuk sociaal-economische gezondheidsverschillen is ook een samenwerkingsvraagstuk. Veel mensen ervaren hun financiële of andere zorgen namelijk als veel urgenter dan hun leefstijl. Hun problemen lopen vaak niet in de pas met het organisatielandschap of vragen inzet vanuit vele domeinen. Hoe zorg je voor een effectieve samenwerking tussen professionals? Leer van de projecten van Gezonde Toekomst Dichterbij.

Sprekers: o.a. Annelijn de Ligt, Lida Samsom, Laura Hofte, Suzan Daamen, deelnemers aan onze projecten en leden van de klankbordgroep.

Participatief actieonderzoek: hoe doe je dat en wat zijn de voor- en nadelen?

20 oktober 2020

In dit webinar vertelt Lenneke Vaandrager van Wageningen University je meer over de rijkheid aan informatie die participatief actieonderzoek kan geven bij projecten die zich richten op mensen met gezondheidsachterstanden. Diverse onderzoekers en projectleiders delen hun ervaringen met dit type onderzoek. Ten slotte verkennen we wat participatief actieonderzoek vraagt van opdrachtgevers en beleidsmakers.

Sprekers: o.a. Lenneke Vaandrager, Ann Kusters, Gera Nagelhout, Stef Kremers, Manou Anselma, deelnemers aan onze projecten en leden van de klankbordgroep.

Laaggeletterdheid en gezondheid: wat kun je leren van de praktijk?

22 oktober 2020

Moeite hebben met lezen of schrijven is een enorme belemmering in je leven, die zelfs invloed heeft op je gezondheid. Stichting Lezen en Schrijven laat je in dit webinar kennismaken met mooie projecten. Projecten die mensen met laaggeletterdheid en een verminderde gezondheidsvaardigheid bereiken en raken. Ook hebben we het over de invloed van de coronacrisis op deelname aan activiteiten en hoe je daarop kunt inspelen.

Sprekers: o.a. Marieke Wiebing, deelnemers aan onze projecten en leden van de klankbordgroep.

Leer je graag meer over deze onderwerpen?