'Betere gezondheid voor Somalische en Afghaanse Nederlanders'

Betere gezondheid voor Somalische en Afghaanse Nederlanders

Omschrijving

Afghaanse en Somalische Nederlanders hebben een slechtere psychische en lichamelijke gezondheid dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. In dit project is de methode ‘popular education’ ingezet om de gezondheidssituatie van deze mensen te verbeteren en hen te ondersteunen bij het vinden van hun weg in het Nederlandse gezondheidssysteem.

Er zijn activiteiten georganiseerd die goed aansloten bij de culturele context en belevingswereld van de Afghaanse en Somalische Nederlanders, bijvoorbeeld eten in groepsverband, samen liedjes en gedichten maken of zingen. Tijdens deze bijeenkomsten werden op informele wijze verschillende onderwerpen besproken en voorlichting gegeven. Bijvoorbeeld over roken, gezond eten of depressief zijn. De deelnemers beslisten zelf welke onderwerpen zij belangrijk vonden.

Sleutelfiguren (community-werkers) binnen de Afghaanse en Somalische gemeenschap zijn getraind in de methodiek van popular education. Zij kunnen snel de dialoog aangaan om zo tot de kern van de problemen te komen. Er is tevens een praktisch handboek ontwikkeld om met deze methode aan de slag te gaan.

Popular education

Popular education bestaat uit sportactiviteiten, tekenen, zingen, koken en eten. Deze activiteiten zijn voor professionals een middel om op een informele manier verschillende onderwerpen te bespreken en voorlichting te geven over bijvoorbeeld roken, gezond eten en andere aan gezondheid gerelateerde onderwerpen. De gemeenschap maakt een gezamenlijke keus welke onderwerpen belangrijk zijn om aan te pakken. Omdat de activiteiten aansluiten bij de cultuur van de Afghaanse en Somalische Nederlanders zelf, in kunst, muziek en drama, stimuleren zij de creativiteit van gemeenschappen van binnenuit. Het gaat om een gezamenlijke inspanning die gericht is op de groep.

Doel

Dit project wilde de gezondheidsachterstanden bij Somalische en Afghaanse Nederlanders die in armoede leven, in Tilburg en Rotterdam, verminderen door de gemeenschap en het individu te versterken en maakte hiervoor gebruik van de interventie popular education.

Resultaten

  • Deelnemers houden zich meer met hun gezondheid bezig. Ze hebben kennis over gezond eten, ziektes en wat de huisarts voor hen kan betekenen.
  • Deelnemers hebben meer zelfvertrouwen, bijvoorbeeld in gesprekken met hun huisarts.
  • Deelnemers zijn zich meer bewust van het belang van bewegen. Ze sporten en wandelen meer in groepsverband en voelen zich fitter.
  • Deelnemers zijn zich meer bewust van hun psychische gezondheid en de mogelijke effecten van een goede of slechte psychische gezondheid op henzelf en hun omgeving.
  • Sommige deelnemers zijn uit hun sociaal isolement gekomen en hebben een sociaal netwerk opgebouwd.
  • De community-werkers voelen zich sterker door de gevolgde trainingen en het organiseren van activiteiten binnen het project.

Lees het artikel van Movisie: ‘Betere gezondheid voor Somalische en Afghaanse Nederlanders’

Download het rapport ‘Betere gezondheid van Somalische en Afghaanse Nederlanders door empowerment’ van het Verwey-Jonker Instituut (pdf)

Bekijk ook het trainingshandboek Popular Education (pdf)

Hoe verder?

Er is een succesvolle gezamenlijke overdrachtsbijeenkomst gehouden met meer dan vijftig community-werkers en professionals. Ook is er met verschillende organisaties overleg geweest over overname van activiteiten en samenwerking met de community-werkers. Bijvoorbeeld met buurthuizen Noord en West, de Ouderkamer, het Ronde Tafelhuis, het MST en de gemeente Tilburg. Van een aantal activiteiten is toegezegd dat ze worden voortgezet (koken, sporten en sociale bijeenkomsten), van andere activiteiten worden de (bekostigings)mogelijkheden nog onderzocht.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Movisie

Projectleider

Bora Avric

Telefoonnummer

030 - 789 21 41

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO