'Meet the Parents'

Meet the Parents

Omschrijving

Almere Poort is een wijk in opbouw met nog weinig sociale netwerken, terwijl die juist zo belangrijk zijn voor eenoudergezinnen. Deze eenoudergezinnen kunnen zich aansluiten bij het platform Meet the Parents. Hier bouwen zij een netwerk op, wisselen ervaringen uit en hebben ruimte om te ontspannen.

In beeld

‘Je zit in vergelijkbare situaties, het is fijn als een ander je begrijpt.’ Gabriella doet mee aan Meet the Parents.
Lees haar verhaal

‘Alleen al het gevoel dat je het niet alleen doet, is vaak voldoende om weer kracht te voelen.’ Silvia is opbouwwerker bij Meet the Parents
Lees haar verhaal

Versterken van eenoudergezinnen

Meet the Parents richt zich op eenoudergezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Doel is het versterken van deze gezinnen, omdat ze vaker stress ervaren dan meeroudergezinnen. Bijvoorbeeld doordat ze alleen staan voor de opvoeding, een krappe portemonnee hebben en, specifiek voor Almere Poort, een beperkt sociaal netwerk hebben om op terug te vallen. Hierdoor is er vaak geen ruimte voor het maken van gezonde leefstijlkeuzes.

Ontmoeting

Vanuit Meet the Parents worden activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeting: een wekelijks koffie-uurtje, diverse sport- en beweegactiviteiten en activiteiten voor het hele gezin. Vanuit ontmoeting wordt ook aan andere doelen gewerkt met als uiteindelijk doel een gezonde(re) leefstijl en een betere ervaren gezondheid. Deelnemers worden uit de overlevingsstand gehaald en gestimuleerd meer te genieten.

Koffie-uurtje groot succes

Het wekelijkse koffie-uurtje staat voor: even eruit zijn, erkenning én herkenning en het uitwisselen van tips. Tijdens het koffie-uurtje komen allerlei onderwerpen op tafel die met het eenouderschap te maken hebben. Ondertussen worden de kinderen beziggehouden met sport en spel. De aanwezigen waarderen het koffie-uurtje enorm.

Empowerment en co-creatie

De activiteiten van Meet the Parents sluiten aan op de behoeften, noden, wensen en mogelijkheden van de eenoudergezinnen en zij zijn zelf intensief betrokken bij de uitvoering. De kracht van het project is dan ook empowerment en co-creatie.

Doel

Doel van Meet the Parents is om in Almere Poort, in co-creatie met eenoudergezinnen, de gezondheid, fysieke en sociale omgeving, opvoeding en financiën van deze gezinnen te verbeteren.

Resultaten

  • Het netwerk van eenoudergezinnen is sterker geworden.
  • Deelnemers voelen zich minder eenzaam en ervaren meer steun dan voorheen.
  • Deelnemers kregen door de activiteiten meer zelfvertrouwen.
  • Binnen de eenoudergezinnen is sprake van een gezonde(re) leefstijl, een gezonde(re) financiële situatie en meer inzicht in diverse opvoedingskwesties.
  • Meerdere deelnemers hebben mooie stappen in hun ontwikkeling gezet, bijvoorbeeld door hun grenzen beter aan te geven, een baan te vinden of een opleiding te volgen.

Download het handboek van Meet the Parents (pdf)

Hoe verder?

Het wijkteam blijft het koffie-uurtje structureel aanbieden. Andere activiteiten van Meet the Parents worden aan een bredere groep bewoners van Almere aangeboden. Vanuit Meet the Parents zijn diverse contacten met organisaties gelegd. Deze organisaties worden zo nu en dan uitgenodigd bij het koffie-uurtje en gemotiveerd naar het Sociaal Café te komen, een bestaand initiatief vanuit de gemeente waarbij wijkpartners elkaar ontmoeten. Zo wordt samenwerking verder gestimuleerd.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting De Schoor

Projectleider

Myrthe Tienstra

Telefoonnummer

0320 - 276 211

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO