'GONoord!'

GONoord!

Omschrijving

Leiden Noord wil de gezondste wijk van Leiden zijn. In het project GONoord! worden buurtbewoners uitgenodigd om met ideeën te komen en krijgen ze ondersteuning om van hun idee een duurzaam initiatief te maken. Zo kunnen zij ideeën realiseren om gezonder te leven en de eigen regie te vergroten. Al samenwerkend wordt het makkelijker om gezond te worden en blijven.

In beeld

‘Iedereen in de groep kan iets anders. We zijn een goed team.’ Yamina doet mee met GONoord!
Lees haar verhaal

‘De vrouwen ontwikkelen zich, krijgen meer zelfvertrouwen, bouwen een sociaal netwerk op.’ Greet is projectleider van GONoord!
Lees haar verhaal

Een van de hoogtepunten van het project is de samenwerking met het zwembad met een zwemochtend voor en door vrouwen. Er zijn al veel vrouwen enthousiast aan het zwemmen gegaan. Zij hebben hun angsten overwonnen en een gevoel van vrijheid ervaren.

‘Zwemmen is mijn therapie. Het is een uurtje voor mezelf.’ Saliha zwemt bij GONoord!
Lees haar verhaal

‘De zwemlessen betekenen zoveel méér dan een diploma halen.’ Laura en Tiber geven zwemles bij GONoord!
Lees hun verhaal

Goede ideeën

GONoord! staat voor Gezonde Ontwikkeling in Leiden Noord. Geïnspireerd door de theorie van positieve gezondheid zijn buurtbewoners van Leiden Noord opgeroepen om van hun wijk de gezondste wijk van Leiden te maken. Dit leverde meer dan honderd goede ideeën op rond de thema’s samen, groen, bewegen en gezond eten.

Realisatie

Het projectteam, zelf ook woonachtig in de wijk, ondersteunde de inwoners bij het uitwerken en realiseren van hun ideeën. Waar nodig samen met organisaties in de wijk of met de gemeente. Vaak groeiden ideeën uit tot duurzame initiatieven. Buurtbewoners konden zich inzetten als initiatiefnemer, vrijwilliger of deelnemer. Er zijn zo’n twintig initiatieven gerealiseerd met een bereik van enkele honderden wijkbewoners, onder wie veel vrouwen en kinderen met een migratieachtergrond.

Initiatieven

Een greep uit de initiatieven van GONoord!:

 • Gezond Ontbijt voor buurtbewoners
 • Zwemmen voor en door vrouwen
 • Gezonde catering, door vrouwen van de Leefstijlacademie
 • Multi-culti café voor nieuwkomers
 • Vitamine muziek: laagdrempelige muziekactiviteit
 • Betovertuin: buurttuin bij seniorenflat
 • Verwonderwandeling en wandelgroep voor vrouwen
 • Nadia’s Cantina: jongeren koken gezond met buurtbewoners
 • Nationale buitenspeeldag met clinics
 • Gezonde picknick

Doel

Doel is door het creëren van een bottum-up wijkbeweging de gezondheid van de bewoners van Leiden Noord te bevorderen.

Resultaten

 • In Leiden Noord is overgewicht bij jongeren de afgelopen jaren afgenomen door de vele wijkinitiatieven, waaronder GONoord!
 • De activiteiten van GONoord! hebben een bijdrage geleverd aan meer bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl.
 • Deelnemers vinden dat de initiatieven van GONoord! bijdragen aan de gezondheid in Leiden Noord.
 • De sociale contacten in de wijk zijn hechter en er is een netwerk ontstaan van actieve buurtbewoners met meer zelfvertrouwen.
 • Via het inzetten van het netwerk van GONoord! zijn er vier GGD ‘Rookvrij, ook jij?’-groepen gestart. Professionals van de GGD sloten voor werving aan bij het Gezond Ontbijt.

Hoe verder?

Het GONoord!-concept en de werkwijze zijn ook in andere wijken goed te gebruiken. Het project is verlengd zodat Zwemmen voor en door vrouwen, Gezond Ontbijt en de Leefstijlacademie overgenomen kunnen worden door geïnteresseerde partijen. Een aantal initiatieven is al zelfstandig door buurtbewoners en organisaties doorgezet, bijvoorbeeld de Verwonderwandeling en een vaste wandelgroep.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Libertas Leiden

Projectleider

Greet Meesters

Telefoonnummer

06 - 411 068 42

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO