'Wijk in beweging'

Wijk in beweging

Omschrijving

Gezond leven kun je niet alleen. Daarvoor heb je elkaar nodig: familie en wijk. Het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) en het Welzijnskwartier in Katwijk hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Samen met kinderen, ouders en professionals uit de buurt organiseren zij creatieve, gezellige en speelse activiteiten om te werken aan een gezonde(re) levensstijl.

Beluister de podcast die we samen met Pharos maakten over het bereiken en betrekken van gezinnen bij dit project:

Behoefte van gezinnen

Het project wil gezinnen vanuit hun krachten en behoeften benaderen. Wijk in beweging gaat daarom niet alleen over gezondheid, maar ook over andere behoeften die er binnen gezinnen leven. Professionals vanuit de verschillende organisaties in de wijk zijn betrokken bij de aanpak. Ook wordt gebruikgemaakt van ouder- en jongerenraden. Zij denken mee met het project en ontwikkelen zelf activiteiten. Vanuit de doelgroep worden ambassadeurs geworven die de boodschap van het project helpen uitdragen.

Hele gezin

Doel is om gezondheid en welzijn in het hele gezin te verbeteren en om hiervoor de sociale steun in de wijk in te zetten. Daarnaast worden de vaardigheden van professionals versterkt om samen met de gezinnen een levensloopplan te ontwikkelen. Dit doen zij volgens de zogenoemde levensloopaanpak.

Activiteiten

Een van de activiteiten van Wijk in beweging is een kookatelier voor jongeren en hun ouders. Daarnaast zijn er verschillende inspirerende bijeenkomsten geweest van het levensloopconsortium, waarin partners in de wijk samenwerken en die de levensloopvisie ondersteunen en uitdragen in hun eigen organisaties en werk.

Doel

Het project Wijk in beweging wil de ervaren gezondheid en het gezondheidsgedrag bij alle leden van het gezin versterken door aandacht te hebben voor het gezin in zijn geheel en zijn psychosociale en maatschappelijke omstandigheden.

Activiteitgegevens

Organisatie

Leids University Medical Center

Projectleider

Matty Crone

Telefoonnummer

071 - 52 68 444

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2020 FNO