'Wijk in beweging'

Wijk in beweging

Omschrijving

Gezond leven kun je niet alleen. Daarvoor heb je elkaar nodig: familie en wijk. Het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) en het Welzijnskwartier in Katwijk hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Samen met de gemeente, GGD, kinderen, ouders en professionals organiseerden zij creatieve, gezellige en speelse activiteiten om te werken aan een gezondere levensstijl in Katwijk-Noord. Onderzoek en praktijk gingen hand in hand. Dit project is tevens gestart met samenwerken in multidisciplinaire wijkteams met meerdere professionals en met een samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en bewoners.

Behoefte van gezinnen

Het project wilde gezinnen vanuit hun krachten en behoeften benaderen. Wijk in beweging ging daarom niet alleen over gezondheid, maar ook over andere behoeften die er binnen gezinnen leven. Professionals vanuit de verschillende organisaties in de wijk zijn betrokken bij de aanpak. Ook werd gebruikgemaakt van ouder- en jongerenraden. Zij dachten mee met het project en ontwikkelden zelf activiteiten. Vanuit de doelgroep werden ambassadeurs geworven die de boodschap van het project hielpen uitdragen.

Hele gezin

Doel was om gezondheid en welzijn in het hele gezin te verbeteren en om hiervoor de sociale steun in de wijk in te zetten. Daarnaast werden de vaardigheden van professionals versterkt om samen met de gezinnen een levensloopplan te ontwikkelen. Dit deden zij met de levensloopaanpak.

Activiteiten

Activiteiten van Wijk in beweging waren bijvoorbeeld een kookatelier voor jongeren en hun ouders, de fotocampagne ‘Geef het door’, beweegactiviteiten en gezondheidslessen. Daarnaast zijn er verschillende inspirerende bijeenkomsten geweest van het levensloopconsortium, waarin partners in de wijk samenwerkten en die de levensloopvisie ondersteunden en uitdroegen in hun eigen organisaties en werk.

Doel

Maatschappelijke achterstanden en gezondheidsproblemen worden overgedragen van generatie op generatie, life events, zoals een verhuizing of sterfte, spelen hierin een belangrijke rol; als positieve maar ook als negatieve katalysator. Het doel van dit project was daarom om bewustzijn bij de gezinnen hierover te vergroten, sociale steun van gezinnen te verbeteren en het vermogen om gezondere keuzes te maken te versterken.

Het project Wijk in beweging wilde de ervaren gezondheid en het gezondheidsgedrag bij alle leden van het gezin versterken door aandacht te hebben voor het gezin in zijn geheel en zijn psychosociale en maatschappelijke omstandigheden.

Resultaten

  • Met de activiteiten zijn 88 ouders en 64 kinderen bereikt.
  • 40 Procent van de volwassenen en 50 procent van de kinderen in Katwijk-Noord heeft de campagne ‘Geef het door’ gezien.
  • Ouders die de campagne gezien hadden stimuleerden meer dan voorafgaand aan de campagne hun kind om gezond te eten.
  • Kinderen van vaders die aan een of meerdere wijkactiviteiten meegedaan hebben lijken vaker groente en fruit te eten.
  • Jongeren rapporteerden meer te bewegen en degenen die haalbare doelen gesteld hadden, gaven ook aan beter te slapen en zich iets energieker te voelen.

Hoe verder?

Naar aanleiding van dit project zijn drie netwerken opgericht: het levensloopconsortium, kernteam Noord en Wijk in beweging. Het model van interdisciplinaire wijkteams was succesvol en is in 2019 in de gehele organisatie van Welzijnskwartier doorgevoerd. Daarnaast omarmde de gemeente Katwijk in 2019 het concept van wijkgericht samenwerken, waarvoor een community builder is ingezet in Katwijk-Noord. De gezinsplannen voor risicogezinnen zijn voornamelijk geborgd in de jeugdgezondheidszorg.

Activiteitgegevens

Organisatie

Leids University Medical Center

Projectleider

Matty Crone

Telefoonnummer

071 - 52 68 444

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO