'Geweldige Wijk'

Geweldige Wijk

Omschrijving

Mensen die in armoede leven ervaren veel stress. Om iets aan deze armoedestress te doen en ruimte te maken voor gezondheid, ontwikkelden een aantal partijen in Meppel het project Geweldige Wijk. Vanuit dit project zijn deelnemers geholpen bij het aanpakken van kleine oplosbare problemen rond armoede. Vanuit het idee dat er dan meer ruimte ontstaat om ook met grotere problemen aan de slag te gaan. Een Geweldige Wijk-app hielp bij het maken van matches tussen vraag en aanbod. Een klankbordgroep van tien mensen die zelf in armoede en schulden leven of geleefd hebben, gaf richting aan het project en de app en zorgde ervoor dat het programma goed aansloot bij de doelgroep.

Doel

Doel van Geweldige Wijk is om de zelfredzaamheid van gezinnen in achterstandssituaties in Meppel te verbeteren om vervolgens via passend aanbod de gezondheid van deze gezinnen te bevorderen.

Resultaten

Inmiddels maken ongeveer 180 mensen gebruik van de app en zijn er ruim 30 matches tot stand gekomen.

  • Deelnemers hebben meer sociale contacten opgedaan tijdens de projectperiode. Ze zijn zich er meer van bewust dat betekenisvolle contacten bijdragen aan hun gezondheid en gaan er zelf naar op zoek.
  • Professionals hebben door de theoretische onderbouwing van het project (theorie van schaarste) meer inzicht in wat langdurige armoede en stress met mensen doet en hebben daardoor meer begrip.
  • Deelnemers voelen zich serieus genomen en meer gezien door gemeente en professionals. Ze hebben meer zelfvertrouwen en ervaren minder schuldgevoel.
  • De kwaliteit van leven is verbeterd bij alle leden van de klankbordgroep die vanaf het begin betrokken zijn geweest.

Hoe verder?

Gemeente Meppel wil doorgaan met de Geweldige Wijk-aanpak. Dit biedt kansen voor een effectievere communicatieve ondersteuning en een toename in gebruik van de Geweldige Wijk-app. Het project Geweldige Wijk heeft ongelijkheid in gezondheid en de aanpak van achterliggende stress op de kaart gezet in Meppel. De Geweldige Wijk-aanpak is door heel Nederland gepresenteerd op congressen en bij gemeenten en de projectgroepleden zetten zich actief in om het thema ‘armoede en gezondheid’ overal op de agenda te zetten.

Activiteitgegevens

Organisatie

Hogeschool Windesheim - Lectoraat De Gezonde Stad

Projectleider

Joop ten Dam

Telefoonnummer

088 - 469 77 83

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO