'Family Check Up'

Family Check Up

Omschrijving

Family Check Up (FCU) is een gezinsinterventie die gericht is op vroegtijdige ondersteuning van ouders die opvoedproblemen ervaren bij hun kind(eren). Het doel is om problemen bij kinderen te verminderen en ernstige problematiek op latere leeftijd te voorkomen. FCU is in de Verenigde Staten een succes en kan mogelijk ook Nederlandse gezinnen helpen.

In beeld

‘Ik hoor Ramona steeds vaker lachen.’ Francisca doet mee aan Family Check Up.
Lees haar verhaal

‘FCU geeft een boost aan de sterke kanten van het gezin.’ Anja is jeugdspecialist bij Family Check Up.
Lees haar verhaal

FCU is een korte (drie sessies), laagdrempelige interventie die zich richt op het hele gezin. De problemen die het gezin zelf ervaart, staan centraal. De gedachte is dat juist de context van het gezin belangrijk is bij het ontstaan en in stand blijven van problemen. De hulpverlener komt bij het gezin thuis. In de laatste sessie wordt afgesproken wat het gezin wil veranderen en wat daarvoor nodig is. Het kan dan gaan om opvoedingsondersteuning of een training ‘stoppen-met-roken’, maar ook om ondersteuning op financieel gebied. De aanpak is gericht op gezinnen met een lage sociaal-economische status.

Doel

Doel was om de Amerikaanse interventie aan te passen aan de Nederlandse context.

Resultaten

Er waren 58 deelnemende gezinnen, met kinderen in de leeftijd van 6-17 jaar. De gezinnen en hulpverleners zijn enthousiast over FCU.

  • FCU wordt ervaren als een goede methode om problemen binnen gezinnen in kaart te brengen en oplossingen te bieden.
  • Ouders gaven aan dat kinderen na FCU minder hyperactief waren en minder gedrags- en emotionele problemen hadden.
  • Ouders hadden na FCU meer quality time met hun kinderen.
  • Ouders hadden na FCU minder opvoedstress en conflicten in het gezin.
  • Ouders wisten na FCU beter hoe ze goed gedrag van hun kind konden belonen.

Hoe verder?

Vijf van de zes hulpverleners die met het onderzoek hebben meegedaan (één hulpverlener is met pensioen) willen FCU blijven gebruiken in hun werk en worden gecertificeerd om de methode uit te voeren. Zij kunnen vervolgens opgeleid worden als trainer en zo weer andere hulpverleners trainen om FCU op te nemen in hun werk. Er is al een gecertificeerde Nederlandse trainer, zodat het project niet meer geheel afhankelijk is van trainers uit de Verenigde Staten en Zweden. Zo kan FCU breder worden geïmplementeerd in Nederland.

Activiteitgegevens

Organisatie

Trimbos instituut

Projectleider

Karin Monshouwer

Telefoonnummer

030 - 297 11 78

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO