'Samen Lekker Lang Leven in Montferland'

Samen Lekker Lang Leven in Montferland

Omschrijving

In samenwerking met MEE Oost is in de gemeente Montferland het project ‘Samen Lekker Lang Leven’ opgezet. Samen Lekker Lang Leven is een door ervaren gezinscoaches op maat gemaakt traject. In dit project is nauw samengewerkt met partners, met name met de diëtiste en de GGD. De kracht van het project was de integrale aanpak en aansluiting bij het gezin.

Waarom wilde een gezin meedoen aan het traject? Waarom lukte het niet om gezonder te leven, de financiën op orde te krijgen, werk te vinden of zelf meer actie te ondernemen? Dit probeerden de coaches samen met het gezin helder in beeld te krijgen. De coach ging vervolgens samen met het gezin aan de slag en leerde de gezinsleden gebruik te maken van de voorzieningen die er in de gemeente zijn. Zo kregen zij meer regie over hun leven, een beter zelfbeeld en leerden zelf problemen op te lossen.

Doel

Doel van het project was het verbeteren van de gezondheid van gezinnen met een lage sociaaleconomische status en overgewicht in Montferland. Hoewel gewichtsafname het primaire einddoel was, waren (sub)doelen op korte termijn op andere levensgebieden ook belangrijk. Deze (sub)doelen hadden betrekking op financiën, onderwijs en welzijn.

Resultaten

Een deelnemer: ‘De coach is echt een warme persoonlijkheid, schat van een vrouw. Je komt in een warm bad. Ze komt enthousiast binnen. Je krijgt er echt een goed gevoel bij. En zulke goede adviezen, je gaat ermee aan de gang en dat is positief.’ 

De integrale aanpak van Samen Lekker Lang Leven heeft effect. Met name de ketenaanpak waarbij een diëtist, fysiotherapeut, psycholoog en jeugdverpleegkundige betrokken waren. De integrale aanpak leidde tot minder overgewicht en daarmee een betere gezondheid.

Uiteindelijk zijn 28 gezinnen intensief begeleid door coaches van MEE Oost. De werving, tijdsinvestering voor het winnen van vertrouwen, verkenning van de gezinssituatie en vergroting van kennis en vaardigheden met betrekking tot gedragsverandering, behoefden veel aandacht om bij deze doelgroep te komen tot duurzame gedragsverandering en daarmee vermindering van overgewicht.

  • Deelnemers zijn tevreden over het project en waarderen het contact met de coach. Met name de persoonlijke begeleiding door de coach, het beloningssysteem en de kooklessen worden gezien als succespunten.
  • Voor coaches en professionals werkt het goed om langdurig bij gezinnen betrokken te zijn.
  • Het project lijkt tot kleine verbeteringen te leiden in BMI.
  • Veel van de subdoelen in andere levensdomeinen, zoals het verbeteren van de geestelijke gezondheid, het vinden van een baan en het uitbreiden van het sociaal netwerk, zijn behaald.
  • De integrale benadering van gezinnen en de langdurige aanpak zijn als succesvol ervaren.

Hoe verder?

MEE Oost hecht veel waarde aan de inbedding van Samen Lekker Lang Leven in Montferland, bijvoorbeeld door het project onder te brengen bij wijkteams. Daarnaast zijn individuele gezinnen aan het einde van het traject door verwezen en begeleid naar reguliere hulpverlening.

Activiteitgegevens

Organisatie

MEE Oost

Projectleider

Astrid ten Holder

Telefoonnummer

06 - 46 37 86 12

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO