'Vaals Ontmoet'

Vaals Ontmoet

Omschrijving

Partners uit onderwijs, gemeente en zorg werkten stapsgewijs aan het vergroten van de zelfredzaamheid van gezinnen in achterstandssituaties in Vaals. De focus lag op elkaar ontmoeten, elkaar helpen, je veilig voelen en mobiel zijn. Gezinnen werden in werkgroepen ondersteund bij het organiseren van allerlei kleinschalige activiteiten, gericht op een meer zelfredzaamheid en een gezonder bestaan. Vanuit Vaals Ontmoet is ook gewerkt aan het versterken van het professionele netwerk rond de gezinnen en het bevorderen van talentontwikkeling van kinderen in een achterstandssituatie.

Doel

Het vergroten van de oplossingskracht van gezinnen in achterstandssituaties in Vaals, waardoor de ervaren gezondheid, zelfredzaamheid en participatie van de gezinnen verbetert.

Resultaten

Met de brede aanpak zijn meer dan 200 gezinnen in Vaals bereikt.

  • Gezinnen die deelnamen aan de werkgroepen organiseren nu zelf activiteiten of bijeenkomsten, samen met andere inwoners en partners. Ze weten professionals in de wijk, maar vooral ook elkaar, beter te vinden. De gezinnen zijn meer zelfredzaam, nemen makkelijker initiatief en doen weer mee in de samenleving.
  • Vrijwilligers en bezoekers van Ruilwinkel Vaals zijn zelfstandiger en meer zelfredzaam. Ze ervaren meer zingeving, een betere kwaliteit van leven en doen weer meer mee in de samenleving. De Ruilwinkel draagt ook bij aan het verminderen van sociaal isolement en vereenzaming.

Met de oprichting van Ruilwinkel Vaals kregen gezinnen in armoede, maar ook andere inwoners in een kwetsbare situatie, de kans om actief deel uit te maken van een (ruil)gemeenschap. In anderhalf jaar tijd zijn vanuit de Ruilwinkel ruim 70 vrijwilligers ondersteund en in oktober 2019 had Ruilwinkel Vaals bijna 1200 leden en ruim 70 bezoekers per dag:

De ruilwinkel in Vaals blijft bestaan!

Hoe verder?

Ruilwinkel Vaals blijft bestaan dankzij een subsidie vanuit de gemeente. Ook de succesvolle aanpak Beweegmakelaar wordt breder ingezet in de gemeente. Deze aanpak vormt de basis van het nieuwe toegangsmodel. Zo kan nog beter worden ingezet op vroegtijdige ondersteuning en zelfredzaamheid voor alle inwoners van Vaals.

De geleerde lessen uit Vaals Ontmoet worden gebruikt om toekomstig beleid vorm te geven. Mogelijkheden voor een schoolbrede aanpak gericht op talentontwikkeling van kinderen worden onderzocht. Streven is om deze aanpak te laten aansluiten bij het concept van de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Universiteit Maastricht

Projectleider

Stef Kremers, Marjolein Wassenberg

Telefoonnummer

043 - 388 24 31

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO