'Nieuw Welgelegen zet Utrechtse gezinnen in hun kracht'

Nieuw Welgelegen zet Utrechtse gezinnen in hun kracht

Omschrijving

Project ‘Nieuw Welgelegen zet Utrechtse gezinnen in hun kracht’ in de Utrechtse wijk Kanaleneiland leidde buurtbewoners op tot ambassadeurs. Zij namen deel aan een serie trainingen waarin zij onder meer actief leerden kijken en luisteren, werkten aan hun gespreksvaardigheden en leerden hoe je jezelf kunt blijven zorgen tijdens zorg voor een ander. Dit traject is officieel afgerond met het uitreiken van een certificaat door de wethouder van Volksgezondheid.

De ambassadeurs gezond leven staan dichter bij bewoners die het moeilijk hebben, waardoor hun boodschap beter aanslaat. Ze ondersteunden gezinnen bij het vinden van mogelijkheden om hun ervaren gezondheid te verbeteren: bewegen, ontspannen, gezonde voeding, opvoeding, omgaan met stress en taalontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook taalproblemen, financiële zorgen, opvoedingsvraagstukken en culturele uitdagingen. Door een luisterend oor te bieden, advies te geven of door te zorgen voor warme overdracht naar professionele organisaties en hulpverlening.

Gelijkwaardigheid en vertrouwen waren sleutelbegrippen. Dit was terug te zien in de manier van communiceren, in het tempo, in de plekken waar mensen samenkwamen en in de stapsgewijze verbeteringen die het project nastreefde. Gesprekken starten met luisteren en leren begrijpen waar het gezin mee worstelt. Door de problematiek in groepsverband te bespreken, zagen bewoners dat veel lotgenoten dezelfde problemen hebben.

De nadruk lag op wat de bewoners al goed deden. Spreken over wat beter kan, gebeurde in kleine stapjes. Het belang van goed luisteren werd al snel duidelijk. Een van de buurtbewoners zei: ‘Natuurlijk zijn gezonde voeding, sporten en bewegen belangrijk. Maar ik ben nu bezig met het opvoeden van mijn kinderen, zorgen dat er brood op de plank komt’. Bij gezinnen met meervoudige (gezondheids)problematiek moeten eerst de voorwaarden helder zijn om tot een gezondere levensstijl te komen. Dit inzicht was richtinggevend voor het project.

Doel

Het verbeteren van de ervaren gezondheid van gezinnen die het moeilijk hebben in Utrecht Kanaleneiland.

Resultaten

Tientallen vrouwen zijn opgeleid tot ambassadeur gezond leven. Met de kennis en vaardigheden uit de trainingen op zak en met een goed beeld van de sociale kaart van Kanaleneiland hebben de ambassadeurs honderden gezinnen in de wijk ondersteund. De ambassadeurs komen vrijwel wekelijks bij elkaar en kunnen gebruikmaken van coaching en intervisiemomenten. Hun inzet in de wijk heeft ertoe bijgedragen dat de leefwereld en de systeemwereld dichterbij elkaar zijn gekomen en dat professionals die werken aan gezondheid beter zicht hebben op hun doelgroep.

Lees het artikel in het AD

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Nieuw Welgelegen

Projectleider

Erik van Marissing, Simon Ott

Telefoonnummer

0624895683

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO