'Ik ben het zat'

Ik ben het zat

Omschrijving

Het project Ik ben het zat richtte zich op het verbeteren van de gezondheid van gezinnen in achterstandsituaties in Zeeland. De gefaseerde integrale benadering ging ervan uit dat er pas gewerkt kon worden aan verslavingsproblematiek als er balans was op de verschillende levensdomeinen.

Deelnemers werkten onder leiding van een persoonlijke coach aan hun eigen doelen op het gebied van gezondheid en welzijn: fysiek, mentaal/emotioneel, sociaal en financieel. Doordat de deelnemers zelf hun doelen bepaalden, konden ze hun leven meer in eigen hand nemen. De coaches waren onafhankelijk en handelden zonder oordeel, waardoor een vertrouwensband kon ontstaan.

Doel

Het doel van Ik ben het zat was om op een integrale wijze de alcoholproblematiek bij gezinnen in een achterstandssituatie in Zeeland te verminderen.

Resultaten

‘Bij mijn coach heb ik niet het gevoel dat ik mijzelf moet bewijzen, ik mag gewoon fouten maken, hierdoor voel ik mij veilig en kan ik over alles met haar praten.’

‘Ik voel mij meer gezien en begrepen dan in al die jaren hulpverlening.’

‘Ik ben gestopt met drinken en dat maakt me heel blij. Ik voel me fris en fruitig, heb meer energie, pak dingen in m’n huishouden op en maak uitstapjes met m’n dochter.’

‘Door het project kan ik beter Nederland praten en begrijpen. Ook heb ik leren fietsen op een kleine fiets. Ik ben echt blij.’

Ik ben het zat had een positieve invloed op zowel het alcoholgebruik als op de algehele gezondheidssituatie van de gezinnen en de nabije omgeving. In totaal zijn dertig deelnemers begeleid.

  • De coaches hadden een vertrouwensband met de gezinnen. Dit zorgde voor extra ogen in het gezin waardoor bijvoorbeeld de jeugdzorgprofessional een stapje terug kon doen.
  • De deelnemers voelen zich gelukkiger na afloop van het coachingtraject. Gemiddeld is de gelukbeleving gestegen van 4,9 naar 7,3 (met een 10 als hoogste score).
  • Deelnemende gezinnen/deelnemers zijn zich bewuster van de moeilijke momenten in hun leven waarin zij vaak naar de drank grijpen en hebben hier handelingsalternatieven voor gevonden, zoals breien of sporten.
  • Een aantal gezinnen heeft concrete ondersteuning gehad bij het aanleren van de Nederlandse taal.
  • De coaches zijn in dit project doorslaggevend geweest voor het succes en worden ook wel ‘de pareltjes van Zeeland’ genoemd.

Hoe verder?

Veel gemeentes in Zeeland zijn enthousiast over Ik ben het zat en willen trajecten van het project inkopen. Twee coaches willen zich actief inzetten voor de borging van dit project in Zeeland. Ook wil het UWV verder met Ik ben het zat.

Activiteitgegevens

Organisatie

CZW bureau

Projectleider

Fenna Boeke

Telefoonnummer

0113 - 39 71 71
© 2024 FNO