Jongeren INC

Home Jongeren INC

Jongeren INC

 

Jongeren INC, het nieuwe programma van FNO, gaat op 1 januari 2020 van start. Jongeren INC heeft de missie dat jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving.

Keihard nodig

 

In Nederland leven 1,3 miljoen jongeren (0 t/m 25 jaar) met een chronische aandoening. Een deel van hen kan niet meedoen naar wens en vermogen. Deze jongeren gaan bijvoorbeeld te weinig of helemaal niet naar school, vinden geen werk, worden gepest of zijn eenzaam. En dat terwijl jongeren keihard nodig zijn in onze samenleving. Met het programma Jongeren INC streeft FNO naar gelijke kansen voor jongeren met een chronische aandoening. Zodat de talenten van deze duizenden jongeren ook benut worden.

Met het Programma Jongeren INC (looptijd 4 jaar vanaf 1-1-2020) gaan we partnerschappen aan met initiatieven die mét jongeren werken en uitgaan van de leefwereld van de jongeren. We doen dat via twee programmalijnen:

– Perspectiefaanpak: voor individuele kansen en belemmeringen bij jongeren

– Systeemaanpak: voor systeemdrempels

Daarnaast kent het programma twee veldopdrachten: slimmer omgaan met data en een haalbaarheidsonderzoek naar een resultatenfonds voor na de programmaperiode.

Programmatekst

 

Jongeren INC is een vervolg op het programma Zorg én Perspectief en gebruikt de kennis en ervaring die in dit programma is opgedaan. Voor uitgebreide informatie over Jongeren INC kun je de programmatekst downloaden.

Download programmatekst (pdf)

Call Werk open vanaf 1 januari

 

Op 1 januari 2020 gaat de call Werk open voor subsidieaanvragen bij het programma.

Kom jij in aanmerking voor subsidie?

Klik hier voor voor de calltekst, het format begroting en de link naar de portal.

Inspiratiebijeenkomst op 6 januari

 

Op 6 januari 2020 organiseert Jongeren INC een inspiratiebijeenkomst. Deze vindt plaats bij FNO in Amsterdam (James Wattstraat 100, 7e etage) van 13.30 tot 15.30 uur. Tijdens de bijeenkomst vertellen we meer over het programma en de call. Daarnaast kunnen we met elkaar de dialoog aangaan. Je kunt je nu aanmelden voor de sessie bij: rik.nijskens@fnozorgvoorkansen.nl