Jongeren INC

Programmalijnen

Met het programma Jongeren INC (looptijd 4 jaar vanaf 1 januari 2020 en een budget van € 9 miljoen) gaan we partnerschappen aan met initiatieven die mét jongeren werken en uitgaan van de leefwereld van de jongeren. We doen dat via twee programmalijnen:

 • Perspectiefaanpak: voor individuele kansen en belemmeringen bij jongeren
 • Systeemaanpak: voor systeemdrempels

Daarnaast kent het programma twee veldopdrachten: slimmer omgaan met data en een haalbaarheidsonderzoek naar een resultatenfonds voor na de programmaperiode.

Leefgebieden

We hebben tevens een aantal aandachtsgebieden benoemd, de zogenaamde leefgebieden, waar in Zorg én Perspectief al aandacht voor is gegenereerd. Jongeren INC maakt zich hard om drie belangrijke leefgebieden verder uit te werken.

Programmatekst

Voor uitgebreide informatie over Jongeren INC kun je de programmatekst (pdf) downloaden:

Call Werk

Van 1 januari tot 3 februari 2020 waren de call Werk en de call Perspectiefaanpak open voor subsidieaanvragen bij het programma.

 • 31 december 2019

  Vraag subsidie aan bij Jongeren INC

  Created with Sketch.
 • 16 december 2019

  Nieuw programma Jongeren INC

  Created with Sketch.

Contact

Marco Florijn

Programmaleider

06 515 313 10

marco.florijn@fnozorgvoorkansen.nl

Wendy van Hal

Programmalijn manager

06 526 411 82

wendy.vanhal@fnozorgvoorkansen.nl

Rik Nijskens

Programma-ondersteuner

06 579 683 10

rik.nijskens@fnozorgvoorkansen.nl

Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen van dit programma