Jongeren INC

Wat is Jongeren INC?

Programmalijnen

Met het programma Jongeren INC (looptijd 4 jaar vanaf 1 januari 2020 en een budget van € 9 miljoen) gaan we partnerschappen aan met initiatieven die mét jongeren werken en uitgaan van de leefwereld van de jongeren. We doen dat via twee programmalijnen:

 • Perspectiefaanpak: voor individuele kansen en belemmeringen bij jongeren
 • Systeemaanpak: voor systeemdrempels

Daarnaast kent het programma twee veldopdrachten: slimmer omgaan met data en een haalbaarheidsonderzoek naar een resultatenfonds voor na de programmaperiode.

Leefgebieden

We hebben tevens een aantal aandachtsgebieden benoemd, de zogenaamde leefgebieden, waar in Zorg én Perspectief al aandacht voor is gegenereerd. Jongeren INC maakt zich hard om drie belangrijke leefgebieden verder uit te werken.

Programmatekst

Voor uitgebreide informatie over Jongeren INC kun je de programmatekst (pdf) downloaden:

Andere fondsen

Past jouw project niet binnen de kaders van Jongeren INC? We verwijzen je graag door naar andere fondsen.

 • 30 juni 2020

  Jongeren INC en platform Naar inclusiever onderwijs starten partnerschap

  Created with Sketch.
 • 25 juni 2020

  Onderwijs en een chronische aandoening: lessen uit de coronacrisis

  Created with Sketch.
 • 8 juni 2020

  Bekijk de resultaten van Zorg én Perspectief

  Created with Sketch.

Blijf op de hoogte van nieuws en activiteiten

Programmacommissie

Laurentien van Oranje (voorzitter)
Oprichter en bestuurder diverse maatschappelijke organisaties

Wim Hoogendoorn
Secretaris-algemeen directeur Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Femke van Zoggel
Voorzitter Jongerenpanel ZeP

Mariënne Verhoef
Bestuurder Spirit en Bascule Jeugdhulp

Alice Schippers
Directeur-onderzoeker Disability Studies in Nederland

Contact

Marco Florijn

Programmaleider

06 515 313 10

marco.florijn@fnozorgvoorkansen.nl

Wendy van Hal

Programmalijn manager

06 526 411 82

wendy.vanhal@fnozorgvoorkansen.nl

Rik Nijskens

Programma-ondersteuner

06 579 683 10

rik.nijskens@fnozorgvoorkansen.nl

Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen van dit programma

Blijf op de hoogte van nieuws en activiteiten