'Vergroten kinderstem in de medische zorg'

Vergroten kinderstem in de medische zorg

Omschrijving

Er zijn ongeveer twintig ziekenhuizen in Nederland met een grote kinderafdeling die een kinderadviesraad (KAR) hebben. Zo’n KAR bestaat uit patiënten, ex-patiënten en broertjes, zusjes of vriend(inn)en van een patiënt. De essentie van een KAR is kinderen laten meepraten en hen zo vanuit hun eigen ervaring een stem te geven in het zorgproces. Met het project Vergroten kinderstem in de medische zorg wil Kind en Ziekenhuis samen met de NVK en Missing Chapter Foundation KAR’s sterker maken en borging garanderen.

Op basis van de beschikbare kennis en expertise in ziekenhuizen en andere kindzorgorganisaties, installeren de organisaties een kwalitatief sterke KAR, waarin kinderen structureel en op een gelijkwaardige manier meedenken over de zorg en het ziekenhuis.

Fase 1 is een pilot waarin de organisaties een goed beeld willen krijgen van de wensen uit het veld. Aan het eind van deze fase worden concrete voorbeelden opgeleverd in de vorm van business cases, die ervoor zorgen dat KAR’s duurzaam kunnen worden ingebed in de ziekenhuisstructuur.

Doel

Het doel van het project Vergroten kinderstem in de medische zorg is kinderadviesraden sterker te maken en borging te garanderen. Samen met ervaringsdeskundige kinderen wordt een gelijkwaardige stem mogelijk gemaakt bij ontwikkeling en beleid in elk ziekenhuis en kindzorgorganisatie.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Kind en Ziekenhuis

Projectleider

Eva Schmidt-Cnossen

Telefoonnummer

085 - 020 12 65

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO