'De vliegroute naar werk'

De vliegroute naar werk

Omschrijving

Stichting 180 en YoungCapital zetten zich samen in voor het matchen van jongeren met een chronische aandoening naar werk dat bij hen past. Dat kan via een (bij)baan, traineeship of opleiding. De organisaties bouwen een netwerk van werkgevers waar deze jongeren op waarde worden geschat en van harte welkom zijn. Werkgevers en jongeren kunnen elkaar helpen groeien. Ze kunnen veel van elkaar leren: werkgevers hebben de ervaring en vakkennis, jongeren stellen verfrissende vragen.

Het project werkt vanuit locaties van YoungCapital en ondersteunt de jongeren niet alleen bij het krijgen van werk, maar ook op gebieden waar zij problemen ervaren. Dat kan zijn: weinig zelfvertrouwen hebben, je eenzaam voelen, weinig vrienden hebben, problemen hebben met financiën of andere zaken. Jongeren worden ondersteund door ervoor te zorgen dat zij een maatje kunnen krijgen of trainingen kunnen volgen.

Elke jongere maakt zijn of haar eigen plan en bepaalt zelf welke mensen hij/zij daarbij wil betrekken. Voor de ondersteuning wordt gebruikgemaakt van de Work-Wise methodiek, waar goede ervaringen mee zijn opgedaan, ook met jongeren uit de (forensische) jeugdzorg en jeugd-ggz. Aan hen wordt extra aandacht besteed, zodat ook zij een kans krijgen naar wens en vermogen mee te doen in de samenleving.

Doel

Het belangrijkste doel is dat meer jongeren met een chronische aandoening ook daadwerkelijk naar vermogen aan het werk komen en aan het werk blijven. Dat het nieuwe normaal een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt wordt.

Om daar een bijdrage aan te leveren werkt Stichting 180 eerst aan de randvoorwaarden om tot een goede matching te kunnen komen tussen vraag en aanbod. Vervolgens worden jongeren daadwerkelijk in banen geplaatst en ondersteund. Enerzijds zet de stichting werkgevers centraal; zij hebben tenslotte de banen. Anderzijds de jongeren, want zij bieden een potentieel aan arbeidskrachten die de werkgevers hard nodig hebben.

De matching start vanuit één YoungCapital-locatie en werkt in een paar jaar toe naar een landelijk dekkend netwerk van YoungCapital-locaties die geoutilleerd zijn om gezamenlijk meer dan vijfhonderd jongeren met een chronische aandoening een (bij)baan, traineeship of opleiding te bieden en deze jongeren integraal te ondersteunen bij het krijgen van werk dat bij hen past.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting 180

Projectleider

Irma van der Veen

Website

https://180.nl

Telefoonnummer

06 - 557 147 53

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2020 FNO